Målgruppen for prosjektet er gårdbrukere, de som ønsker seg inn i landbruksnæringa og andre interesserte.

Unge og nye gårdbrukere oppfordres spesielt til å komme.

I Landbruksplan for Røros og Næringsplan for Holtålen er det flere forslag og tiltak for utvikling av landbruket i denne regionen.
For å nå målsettingene i planene ønsker dette prosjektet å bidra med aktiviteter som gårdbrukere har ønsker og behov for .
Prosjektet er støttet med Fjellandbruksmidler fra Statsforvalteren i Trøndelag.Tirsdag 8. mars
Storstuggu på Røros, møterom Sextus
Onsdag 9. mars
Hovet i Holtålen, møterom Messa


PROGRAM:

Kl. 19.00 – 19.30 Enkel servering.
Kl. 19.30—19.45 Presentasjon av prosjekt Velg kjøtt og melk i Rørosregionen— hva kan prosjektet bidra med og hva er tilgjengelig i verktøykassa?
Kl. 19.45—20.15 Bondeyrket er et godt valg og hva kan framtida by på? ved bonde Jørgen Soknes
Kl. 20.15—20.45 Økonomi og agronomi ved bonde Embret Rønning
Kl. 20.45—21.00 Kaffe
Kl. 21.00—22.00 Rundbordsprat — innspill og råd til hva prosjektet Velg kjøtt og melk i Rørosregionen bør legge i verktøykassa for at dere skal kunne styrke og utvikle produksjonene.


PÅMELDING innen mandag 7. mars
til e-post: elin.thorbjornsen@nlr.no eller tlf .951 34 103

.

ARRANGØR

Norsk landbruksrådgiving Trøndelag
Norsk landbruksrådgiving Innlandet
Landbrukskontoret i Os, Røros, og Holtålen kommune
Statsforvalteren i Trøndelag, landbruk

Image005

Presentasjon av prosjekt Mer melk og kjøtt i Rørosregionen

Formålet med prosjektet er å øke verdiskapninga, kunnskapen og entusiasmen blant bønder i Røros og Holtålen, samt skaffe lokale råvarer til lokal verdiskapning som Rørosmeieriet, Røros slakteri og Røroskjøtt.

Røros kommune vedtok i mars 2021 ny temaplan for landbruk, hvor de bl.a. har et mål om aktiv rekruttering, økt grovforproduksjon og om 25 % økologisk landbruk i kommunen innen 5 år. Røroslandbruket skal videre fremme Røros som varemerke og bidra til økt verdiskapning i regionen.

Holtålen, Røros og Tydal kommune gjennomførte i 2017 et prosjekt der målet var økt produksjon og lønnsomhet innenfor de grovforbaserte husdyrproduksjoner. Dette prosjektet er også en oppfølging av det.

Målgruppen for prosjektet vil være alle bønder i området, men med et spesielt søkelys på grovfôrproduksjon og også på mulighetene for økologisk produksjon. Spesielt retter prosjektet seg mot ungdom som er interessert i landbruk og nye bønder. Alle aktive bønder er velkommen til å delta på aktiviteter.


Delmål 1 Rekruttering og mobilisering i Røros og Holtålen for å skape økt interesse


Delmål 2 Utvikle og tilby kompetansepakker

• Rådgivningspakka i Velg melk tilbys alle bønder i området på nytt. Velg melk er et pågående prosjekt som har fokus på å gi tilbud om framtidsrettet rådgiving til små og mellomstore melkebruk.

• Fagmøter med ulike fagtema. Aktuelle tema er; Kvalitet i grovfôr i fjellregionen, Økologisk grovfôrdyrkning, fôring av økokua, fôring av økosau, økonomi.

• Økologisk førsteråd og veiledning på hva det betyr å drive økologisk tilbys alle bønder i området.

Delmål 3 Oppdatering av økonomiske beregninger for økologisk produksjon i fjellregionen

Utarbeide kalkyler som viser de økonomiske utslagene av konvensjonell og økologisk produksjon i fjellregionen i dag. Dette arbeidet er viktig både for at bøndene skal kunne ta gode og reelle valg, men også som en oppdatering av rådgiverkorpset og regnskapsførere.


Delmål 4 Nettverksbygging

For å lykkes på sikt er det viktig å jobbe videre med nettverksbygging, både i rådgiverkorpset og blant bønder.


Framdriftsplan:

Januar 2022:

  • Arbeidsgruppe og referansegruppe er etablert


Februar 2022:

  • Nettverksmøte for rådgivere med planlegging av inspirasjonsmøtet


April 2022:

  • Spørreundersøkelse gjennomført
  • Kalkyler for økologisk produksjon laget
  • Første inspirasjonsmøterundet er gjennomført.
  • To fagmøter er gjennomført
  • Erfaringsgrupper grovfôrproduksjon dannet


August 2022:

  • To erfaringsgruppemøter i hver av kommunene er gjennomført


Desember 2022:

  • To nye fagmøter er gjennomført
  • Studiebesøk Rørosmeieriet er gjennomført


Organisering

Referansegruppe/styringsgruppe skal komme med råd og innspill til tema og aktiviteter i prosjektet og bestå av faglaga i Holtålen og Røros. Arbeidsgruppen består av NLR, landbrukskontoret i Røros, Holtålen og Os og Statsforvalteren i Trøndelag.

Ressursgruppen er mottakere av råvarer: Tine, Rørosmeieriet, Røros kjøtt, Røros slakteri, Nortura