Torhild Svisdal Mjøen fra NLR Trøndelag snakker om fôring av sau og vinterfôr.

Rune Granås, NLR Innlandet kommer til å si noen ord om Klimakalkulator sau.


Alle interesserte er velkommen.


Enkel servering


Påmelding innen 28. oktober til elin.thorbjornsen@nlr.no