Fagdagen arrangeres på Kvithamar, Stjørdal onsdag 9. mars kl. 10.00-15.05.


Påmelding

.

Start:

Slutt:

Tema:

10:00

10:10

Harald Lein, NLR Trøndelag- Ønsker Velkommen

Foredrag

10:10

10:40

Anders Brevik - Kilter ugrasrobot presentasjon

10:40

11:00

Tonje Aspeslåen, NLR Trøndelag- Vekstskifte, utnytte kulturenes evne til ugrasregulering

11:00

11:20

Patrick Sjøberg, NIBIO- Dataverktøy som kan regne ut høsteprosent av på hodedannende vekster ved hjelp av dronebilder

11:20

11:40

Atilla Haugen- Biodrone

11:40

12:25

Lunsj

Demo

12:25

12:45

Kilter Robot

12:45

13:05

Biodrone

13:05

13:25

Traktor med gjødselspreder og seksjonskontroll

Foredrag forts.

13:25

13:45

Harald Ferstad, NLR Trøndelag - Dyser og avdriftsreduserende tiltak

13:45

14:05

Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag- Forsøk med N-sensor i potet

14:05

14:25

Bent Ingar Fuglu, produsent - Erfaringer med presisjonsverktøy i grønnsaker

14:25

14:45

Truls Hansen, NLR Trøndelag- Hva gjør vi uten glyfosat?

14:45

15:05

Ellen Helstad, NLR Trøndelag- Sikkerhet og sesongarbeidere

Slutt fagprogram

Velkommen!


Gjennomføringen forutsetter at arrangementet kan holdes i henholdt til gjeldene covid-19 restriksjoner.

Pris medlem NLR: kr. 200,- Pris andre: kr. 400,-

Priser eks. mva.