Program

.

Markvandring v/ Eva Pauline Hedegart, fagsjef plantekultur FKA og Martin Eriksen, NLR

Tilskuddsordninger til beite v/ Anders Mona, Statsforvalteren i Trøndelag

Visning av beitepusser v/ Odd Harald Grongstad, salgskonsulent TTR, FKA

Kraftfôrvalg på beite v/ Marita Holte, salgskonsulent Formel og plantekultur, FKA


Sparbu Bondelag serverer grillmat


Velkommen!

Logo NLR FKA og Statsforv
Logo sparbu midt pa