Engvandring i Fjøsekra, Meldal


Program

  • Kaffe m/meget enkelt tilbehør
  • Gjødsling til eng – vi ser på gjødslingsfelt med vårgjødsling fra 0 til 15 kg N, med og uten husdyrgjødsel og diskuterer ulike gjødslingsspørsmål i både et økonomisk og i et klima/miljøperspektiv.
  • Tetthet i eng og avlingsnivå – kan vi bli mer Presis klimavennlig Trønder ved variabel gjødseltildeling?
  • Utvikling, høstetid og kvalitet i gras

Arr: Rådgiver Svanhild Bakke, NLR Trøndelag

Arrangementet er et ledd i prosjektet Presis Trønder.