Tors. 25.03. kl.12.00-13.30.

Beiteteknologi med Nofence og brukererfaringer med Nofence på geit og storfe

Fre. 26.03. kl.12.00-13.30

Økonomi og mineralgjødselspredere samt erfaringer av presisjonslandbruk i Sverige

Tors. 25.03. kl. 19.00-20.30.

Pløyinar - Pløyekurs på nett

Tirs. 06.04. kl. 19.00-20.30.

Praktisk presisionslandbruk før våronna og verdien av en nullrute

Tors. 08.04. kl. 19.00-20.30.

Skifteplan mobil og fordelen med koordinatfestede jordprøver og styrefiler

For omtale av hvert enkelt foredrag se lengre nede.

Okonomi og mineralgjodselspredere samt erfaringer av presisjonslandbruk i Sverige Foto Truls Olve T Hansen
Mineralgjødselspreder Foto: Truls Olve T. Hansen

Økonomi og mineralgjødselspredere samt erfaringer av presisjonslandbruk i Sverige

Velkommen til webinar med tema økonomi og mineralgjødselspredere samt erfaringer av presisjonslandbruk i Sverige.

Fredag 26.03.2021 kl.12.00-13.30

Meld deg på her

I prosjektet PresisTrønder kjøres det våren 2021 en webinarserie i presisjonslandbruk, agronomi og maskinteknikk. Dette er det første av fem webinarer.

I det første webinar kommer Seniorrådgiver i NLR Agder Jan Karstein Henriksen, til å gå igjennom resultat av økonomiberegninger for når ulike løsninger for mineralgjødselspredere lønner seg. Han vil også vise de ulike løsningene om hvordan seksjonsavstengning fungerer.

I tillegg kommer vår nye rådgiver i presisjonslandbruk Sanna Krüger Persson, til å presentere hvordan presisjonslandbruket ser ut i Sverige. Samt vise hvilke verktøy som anvendes mest når det kommer til gjødsling og hvilket beslutningsgrunnlag gårdbrukerne bruker ved valg av gjødselmengde.

Det vil bli muligheter for å stille spørsmål under og etter foredraget.

Webinaret gjennomføres på Teams, og du trenger ikke noe program installert for å være med - pc og internett er nok. Ved påmelding vil du få mer informasjon om det praktiske, og en lenke til møtet.

Arrangementet koster 100 kr for medlemmer og 200 for ikke medlemmer. Meld deg på her. Du må melde deg på for å få lenke til å følge webinaret.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. Telefon 91116181 eller e-post Truls.Hansen@nlr.no.


Beiteteknologi med Nofence og bruker erfaringer med Nofence pa geit og storfe Foto Leif Arne Holme
Tonje Aspeslåen og boergeitene på Mære Foto: Leif Arne Holme

Beiteteknologi med Nofence og brukererfaringer med Nofence på geit og storfe

Velkommen til webinar med tema beite og presisjonslandbruk.

Torsdag 25.03. kl.12.00-13.30


Meld deg på her

I prosjektet PresisTrønder kjøres det våren 2021 en webinarserie i presisjonslandbruk, agronomi og maskinteknikk. Dette er det andre av fem webinarer.

I dette webinaret vil Harald Harstad fra Nofence presentere sine løsninger for beiteteknologi og hvordan de virker. Tonje Aspeslåen er rådgiver i NLR Trøndelag og driver med boergeiter. Hun bruker Nofence i beitebruken. Elin Halvorsen Sikkeland er rådgiver i grovfor i NLR Trøndelag og bruker Nofence på sin egen storfebesetning hun vil fortelle om erfaringer med Nofence og beite strategier.

Det vil bli muligheter for å stille spørsmål under og etter foredraget.

Webinaret gjennomføres på Teams, og du trenger ikke noe program installert for å være med - pc og internett er nok. Ved påmelding vil du få mer informasjon om det praktiske, og en lenke til møtet.

Arrangementet koster 100 kr for medlemmer og 200 for ikke medlemmer. Meld deg på her. Du må melde deg på for å få lenke til å følge webinaret.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. Telefon 91116181 eller e-post Truls.Hansen@nlr.no.

Ployinar Ployekurs pa nett Foto Truls Olve T Hansen
Pløyinar Truls Olve T. Hansen

Pløyinar - Pløyekurs på nett

Velkommen til webinar med tema: Innstilling av plog før våronna.

Torsdag 25.03. kl. 19.00-20.30.

Meld deg på her

I prosjektet PresisTrønder kjøres det våren 2021 en webinarserie i presisjonslandbruk, agronomi og maskinteknikk. Dette er det tredje av fem webinarer.

Denne kvelden blir det en gjennomgang av innstilling av plog ved Truls Olve T. Hansen, rådgiver presisjonslandbruk og maskinteknikk i NLR Trøndelag. Det vil bli en gjennomgang av grunninnstillinger av plog, tips til innstilling av plog om våren.

Det vil bli muligheter for å stille spørsmål under og etter foredraget.

Webinaret gjennomføres på Teams, og du trenger ikke noe program installert for å være med - pc og internett er nok. Ved påmelding vil du få mer informasjon om det praktiske, og en lenke til møtet.

Arrangementet koster 100 kr for medlemmer og 200 for ikke medlemmer. Meld deg på her. Du må melde deg på for å få lenke til å følge webinaret.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. Telefon 91116181 eller e-post Truls.Hansen@nlr.no.

Praktisk presisionslandbruk for varonna og verdien av en nullrute Foto Asmund Langeland
Nullrute i høsthvete Foto: Åsmund Langeland

Praktisk presisionslandbruk før våronna og verdien av en nullrute

Velkommen til webinar med tema praktisk presisionslandbruk før våronna og verdien av en nullrute.

Tirsdag 06.04. kl. 19.00-20.30.

Meld deg på her

I prosjektet PresisTrønder kjøres det våren 2021 en webinarserie i presisjonslandbruk, agronomi og maskinteknikk. Dette er det fjerde av fem webinarer.

Praktisk presisionslandbruk- Hvordan kan vi utnytte det presisjonsutstyret vi har i våronna. Det kan være autostyring eller sporfølger. Hva vil vi oppnå med å bruke presisjonsutstyret? Hvordan kan man legge opp kjøring for større effektivitet. Kjøre annet hvert drag og smalere vendeteig? Så vendeteigen først/sist? Bruke GPS til markeringsfura på plogen? Er det spesielle forberedelser som må gjøres. Skiftegrenser, A-B linjer. Foredraget vil holdes av rådgiver i Presisjonslandbruk Truls Olve T. Hansen.

Før våronna er det aktuelt å vurdere delt gjødslingen til kornet under vekstsesongen. Skal det gjødsles annerledes i år tilsvarende tidligere år? Skal gjødslingen varieres mellom ulike skifter, art eller sorter? Vi går igjennom hvilke ulike verktøy som finnes før å variere gjødslingen og hvordan du kan variere gjødslingen med hjelp av enkle middel. Vi diskuterer hvorfor en nullrute kan være til stor hjelp når du skal ta valg om hvor mye du skal gjødsle og hvorfor det er bra og alltid anlegge en nullrute hvert år. Dette foredraget vil holdes av Sanna Krüger Perssons om har erfaring i nullruter og presisjonslandbruk i Sverige og vil jobbe som agronom og presisjonsrådgiver i Trøndelag.

Det vil bli muligheter for å stille spørsmål under og etter foredraget.

Webinaret gjennomføres på Teams, og du trenger ikke noe program installert for å være med - pc og internett er nok. Ved påmelding vil du få mer informasjon om det praktiske, og en lenke til møtet.

Arrangementet koster 100 kr for medlemmer og 200 for ikke medlemmer. Meld deg på her. Du må melde deg på for å få lenke til å følge webinaret.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. Telefon 91116181 eller e-post Truls.Hansen@nlr.no.

Skifteplan mobil og fordelen med koordinatfestede jordprover og styrefiler Foto Truls Olve T Hansen
Uttak av koordinatfestet jordprøver Foto: Truls Olve T. Hansen

Skifteplan mobil og fordelen med koordinatfestede jordprøver og styrefiler

Velkommen til webinar med tema skifteplan mobil og fordelene med koordinatfestede jordprøver og styrefiler.

Torsdag 08.04.2021 kl. 19.00-20.30.


Meld deg på her

I prosjektet PresisTrønder kjøres det våren 2021 en webinarserie i presisjonslandbruk, agronomi og maskinteknikk. Dette er det femte av fem webinarer.

I den siste delen av vårens webinarserie om presisjonslandbruk vil det bli en gjennomgang av skifteplan i mobilen, og hvordan det kan utnyttes på best mulig måte, og en gjennomgang av funksjonaliteter. Foredraget vil holdes av Jørn Ketil Brønstad som er rådgiver i NLR Trøndelag og har lang erfaring med bruk av Skifteplan og Skifteplan mobil.

Foredraget fordelen med koordinatfestede jordprøver og styrefiler vil holdes av Harald M. Ferstad. Som er rådgiver i NLR Trøndelag. Han jobber med å opprette tildelingsfiler til gjødsling og kalking med bakgrunn i koordinatfestede jordprøver. Han vil også fortelle om fordeler og muligheter med koordinatfestede jordprøver.

Det vil bli muligheter for å stille spørsmål under og etter foredraget.

Webinaret gjennomføres på Teams, og du trenger ikke noe program installert for å være med - pc og internett er nok. Ved påmelding vil du få mer informasjon om det praktiske, og en lenke til møtet.

Arrangementet koster 100 kr for medlemmer og 200 for ikke medlemmer. Meld deg på her. Du må melde deg på for å få lenke til å følge webinaret.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. Telefon 91116181 eller e-post Truls.Hansen@nlr.no.