Vær obs når du skal håndtere husdyrgjødsel

Frigjøring av gjødselgass kan ta livet av folk og dyr i løpet av sekundet, derfor er det viktig at vi kjenner farene og repeterer igjen og igjen hva som er viktig å gjøre når en skal håndtere husdyrgjødsel. - Det er viktig at bønder deltar på fagmøter om temaet og tar imot råd og veiledning gjennom KSL, Norsk Landbruksrådgiving og Mattilsynet på området, sier fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Kari Åker.


Fagseminar om gjødselhåndtering og gjødselgass

Mattilsynet i region midt, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Stiftelsen Norsk Mat og Trøndelag Bondelag samarbeider om arbeidet med farer rundt gjødselhåndtering og kunnskap om årsaker til hvorfor gjødselgass oppstår. – Vi tilbyr i samarbeidet et digitalt fagseminar om temaet for husdyrprodusenter og entreprenører som transporterer gjødsel, sier beredskapskoordinator i Mattilsynet region midt, Elisabeth Schei-Berg. Det er viktig at vi alle samarbeider om tiltak for å unngå ulykker med gjødselgass, sier hun.


Risikovurdering ved gjødselhåndtering

Med større driftsenheter og eksterne gjødsellager er ikke arbeid med husdyrgjødsel bare knyttet til våronna lenger, sier fagkoordinator på HMS i landbruket Halle Arnes fra NLR. Husdyrgjødsel transporteres også i løpet av vinteren. Samme risikovurdering når det gjelder vær/vind, temperatur, ventilasjon, økt effekt hvis en tar i bruk nytt røreutstyr, mulighet for å ta dyrene ut av husdyrrommet er alltid viktig å ta uansett årstid, sier Arnes.


Skriftlige rutiner ved håndtering av husdyrgjødsel

Stiftelsen Norsk Mat som har driver verktøyet KSL, Kvalitetssystem i landbruket, har samlet lover og forskrifter som gjelder for de ulike produksjonene i landbruket, og det er utviklet sjekklister for blant annet HMS i landbruket. – Vi har i tillegg utviklet en app, KSL Trygg, og «varsellampene» i appen lyser rødt når det gjelder arbeidsoperasjonen håndtering av husdyrgjødsel, sier fagsjef KSL i Stiftelsen Norsk Mat, Bjørn Austad Hvaleby. De skriftlige rutinene for håndtering av husdyrgjødsel skal være på plass, sier han, og disse skal brukes hver gang arbeidsoperasjonen skal gjennomføres. Risikovurdering er alltid viktig ved farlige arbeidsoperasjoner.


Delta på fagseminar om husdyrgjødsel

Vi opplever at ulykker med gjødselgass skjer, og dette kan skje alle, sier Kari Åker i Trøndelag Bondelag. Vårt mål er å unngå ulykker med gjødselgass, og det viktigste tiltaket er å sette kunnskap om farene ved håndtering av husdyrgjødsel og arbeid med risikovurdering i høysetet. HMS-arbeid i landbruket er ferskvare, og vi oppfordrer sterkt til at husdyrbrukere melder seg på og deltar på det digitale fagseminaret 3. november og avslutter hun.


Program og påmelding til fagseminaret 3. november

Digitalt fagseminar 3. november kl. 10 – 12. Seminaret er et åpent arrangement. Hovedmålgruppa er husdyrprodusenter og transportører av husdyrgjødsel.


Program digitalt fagseminar fagseminar om gjødselhåndtering og gjødselgass

  • Velkommen ved møteleder
  • Regelverk og veiledere rundt håndtering av husdyrgjødsel og gjødselgass. Ved Elisabeth Schei-Berg, beredskapskoordinator i Mattilsynet region midt.
  • Hva er og hvor farlig er gjødselgass, hva og hvorfor er gode rutiner for håndtering av husdyrgjødsel viktig? Ved Halle Arnes, fagkoordinator for HMS i landbruket, Norsk Landbruksrådgiving
  • Verktøy for risikovurdering i KSL, dokumentasjonskrav ved håndtering av husdyrgjødsel. Ved Bjørn Austad Hvaleby, fagsjef KSL i Stiftelsen Norsk Mat
  • Praktisk tilnærming og gode rutiner for håndtering av husdyrgjødsel ved NLR
  • Sammen skal vi unngå gjødselgassulykker! Ved Kari Åker, fylkesleder i Trøndelag Bondelag.
Kari Aker Bjorn A Hvaleby Halle Arnes Elisabeth Schei Berg
Fra venstre: Kari Åker, Bjørn Austad Hvaleby, Halle Arnes og Elisabeth Schei-Berg

Påmelding innen 3. nov. kl. 08.

Kontaktpersoner:

Trøndelag Bondelag: Berit J Sølberg, seniorrådgiver, berit.solberg@bondelaget.no , 905 66 342

Mattilsynet region Midt: Elisabeth Schei-Berg, beredskapskoordinator, Elisabeth.Schei-Berg@mattilsynet.no , 22 77 91 79/ 920 92 740

Norsk Landbruksrådgiving: Halle Arnes, fagkoordinator HMS i landbruket, halle.arnes@nlr.no , 975 80 053

Stiftelsen Norsk Mat: Bjørn Austad Hvaleby, fagsjef KSL og Data, Bjorn.Hvaleby@norskmat.no , 24 14 83 02/ 969 02 361