Vi har samlet gårdbrukere med erfaring som presenterer sine løsninger. I tillegg kommer de fremste forskerne på fagfeltet: Julie Føske Johnsen seniorforsker ved veterinærinstituttet og Juni Rosann E. Johansen som skriver doktorgrad om emnet. Trine Samuelsen Lænd vil delta fra TINE.

Dette er startskuddet for et prosjekt på ku og kalv i melkeproduksjon som vil gå over to år.

Ku og kalvprosjekt TS

19. nov 2021, kl 09.30-15.30 hos Fru Oppdal, Sørsivegen 2081, 7863 Overhalla


Seminar, velkomst med kaffe/snack og varm lunsj 500 kr/per person.

Påmelding

Frist 15. november


Ved spørsmål kontakt Tilde Sæther, Tlf 938 18 811, epost tilde.sather@nlr.no