Svanhild Bakke, Rådgiver jord- og planteproduksjon, Meldal

Hvor ser det ut i felt hos deg akkurat nå?

Etterlengtet regn har kommet de siste dagene, med 15 – 20 mm nedbør siden fredag ser det ut til at kornåkrene har fått fart på seg. Veldig mange fikk både ugrassprøytet og delgjødslet før regnet kom. Det ser ut til at det er et godt avlingspotensial for alle åkrene, men spesielt for de sådd før 17. mai. Åkrene som ble sådd i slutten av mai bærer mer preg av tørken som har vært, noe som nok retter seg i løpet av noen dager nå.

I de tidligst sådde åkrene er tiden inne for å vurdere videre tiltak som soppsprøyting og vekstregulering.

Bildet viser samme åker som i forrige vekstrapport (27. mai) og er sådd 12.mai. Ugrassprøytet med Ally Class onsdag 2.mai, med god virkning på linbendelen. Det er noen næringsstikk fra minèrflue, følg med i åkeren nå når varmen kommer tilbake om det blir egglegging.

Bild Svanhild Bakke

Anders Eggen, Rådgiver, Leinstrand

Hvor ser det ut i felt hos deg akkurat nå?

Åkeren er preget av tørke, i alle fall de åkrene som er sådd sist. Her må det regn til, men store lokale forskjeller. Høstkornet står fint, og både rughvete og høstbygg er ferdig skutt.

På økosida ser vi at ugraset kommer nå, og konkurrerer med kornet, særlig i de seint sådde åkrene.

Jeg tror økologene bør tenke mer på et bedre vekstskifte, erter og eventuell eng i skifte med vårkorn, og høstkorn, høsthvete eller rughvete, eventuell høstbygg om de tar risikoen på det i forhold til overvintring.

Hva er viktig å tenke på framover?

Soppbehandling i for bindelse med mer regn og god temp blir viktig, samt eventuell stråforkorting. Generelt er det mange åkrer der vekstreguleringen ikke ennå er nødvendig, blir det fortsatt lite regn er det mange som kan la vekstreguleringen stå i skapet til neste år.

Jørn Ketil Brønstad, Rådgiver, Overhalla

Hvor ser det ut i felt hos deg akkurat nå?

Det meste av kornåkerne har etablert seg fint, jevn spiring selv på fotlandene. Men det har blitt litt for tørt på den letteste jorden, regnet kom en uke for seint. På disse stendene vil det nok bli litt etter renninger.

Mye av kornet er ikke ennå ugrassprøytet, lite ugras og de fleste har regnet med spiring av nytt ugras når regnet kom. Har sett litt angrep av bladminnerflue, kornbladbille og gråsvart åtselbille, men ikke tilstrekkelig angrep for å sette inn tiltak.

Bild Jorn Ketil Bronstad

Sigrid Alstad, Rådgiver jord- og plantekultur, Kvithammar

Hvor ser det ut i felt hos deg akkurat nå?

Det vokser fort nå med regnet som kom! De er høy tid for de som ikke ennå har gjødslet eller sprøytet ennå, den tida er snart forbi. En del åkrer er fortsatt litt lys til tross for at nitrogenet ligger i jorda, ønsker gjerne mer regn for å få bedre tilgjengelighet. Jeg har ikke sett noe mye sopp, veldig lite spragleflekk og litt grå øyeflekk på de skifter redusert jordarbeiding og bygg på bygg. Litt insekter i mitt område enn så lenge.

Hva tenker du er viktig å tenke på framover? Er det noe spesielt som du fått mye spørsmål om de seneste dagene?

Neste steg er å vurdere behov av soppmiddel og vekstregulering. Viktig å ikke vekstregulere for tidlig på grunn av risiko for redusert avling. En skal heller ikke sprøyte en vekst som er stressa, det kan og gi tapt avling.