Personlig rådgivning innenfor kornproduksjon

NLRs personlig rådgivning baseres på individuell og kontinuerlig kontakt med rådgiveren der du som gårdbruker står i fokus. Vårt mål er at gi deg verktøy som utvikler din virksomhet og din kornproduksjon der vi utgår fra dine forutsetninger.

Rådgivningen utføres løpende under året gjennom besøk i felt der vi diskuterer det som du synes er viktig. Utenfor vekstsesongen planlegger vi vekstskifte, valg av avling, sorter, gjødsling og plantevern, der basen er din gård og hva du vil oppnå. Korte advarsler og oppdateringer fås via tekstmelding under vekstsesongen slik at du vet hva som er på gang.

Innen den personlige rådgivninga gjør vi sammen ett opplegg øver dine behov under året. Opplegget lignes ett abonnement som løper ett år åt gangen.

Kontakt oss hvis du er interessert i personlig rådgivning, slik får du vite mer!


Rådgiving, gårdsbesøk, telefon, epost osv.

Oppdatert fagstoff og nyheter får du som en del av medlemskapet hos oss når du er medlem. Dette formidles i hovedsak gjennom nettsidene våre, samt vår epostmelding «Fagnytt» som kommer jevnlig.

I tillegg er våre rådgivere tilgjengelige for spørsmål på telefon og epost gjennom hele sesongen. Dette er også en tjeneste som er inkludert i medlemskapet. Gå inn på våre nettsider og finn en fast rådgiver du kan forholde deg til.

Vi tilbyr også andre typer individuell rådgivning, som for eksempel gårdsbesøk. Dette bør helst avtales på forhånd.


Erfaringsgrupper

Erfaringsgrupper er en måte vi jobber med grupperådgivning på, og består av små faste grupper med høyt faglig fokus. Gruppene møtes 3-4 ganger gjennom sesongen, og diskuterer ulike problemstillinger og tiltak som er aktuelle for kornproduksjonen. Tanken er at alle skal dele av sin kunnskap og lære av hverandre. Les mer om erfaringsgrupper.


Markdager

Hver sesong kjører vi noen tradisjonelle markdager rundt omkring i fylket. Dette er korte og enkle fagmøter ute i åkeren, med et aktuelt tema og åpne for alle medlemmer. Tradisjonelt har det bl.a vært arrangert markdager i forbindelse med ugrashåndtering og soppforebygging, men det ar også aktuelt i andre sammenhenger. Info legges ut noen dager før arrangementet, så det er bare å følge med på nett og epost.


Posisjonsbestemte og tradisjonelle jordprøver

Jordprøvene er det viktigste grunnlaget for riktig gjødsling og kalking. Systematisk og riktig uttak, samt kartfesting av jordprøver er derfor også grunnlaget for best mulig avling og god økonomi i produksjonen. Vi hjelper deg å ta representative prøver som gir deg det beste utgangspunktet og sender prøvene til analyse. Vi tar ut både tradisjonelle og posisjonsbestemte jordprøver. Vi tar også imot jordprøver for innsending til analyse, og vi har jordprøvebor og esker til utlån på våre kontorer og hos Felleskjøpene Verdal og Levanger. Jordprøvene kan leveres på våre kontorer eller på felleskjøpene på Verdal og Levanger, samt innkjøpslagene Ronglan og Åsen. Vi forsøker å hente prøvene der fortløpende, men utenom sesong går det raskere å levere prøvene direkte til oss.

Posisjonsbestemte jordprøver har blitt veldig populært, og gir en svært god oversikt over jorda og hva den kan bidra med til planteveksten. En kan spare store summer på kalk, i tillegg til at man i større grad oppnår optimal pH på de ulike områdene på skiftet. Disse prøvene tas ut med en tetthet på 1 prøve pr. 6-10 dekar.

Se her for mer info.


Styrefiler og jordanalysetolking

Har du tatt posisjonsbestemte jordprøver kan vi lage illustrative kart som gjør det enklere å tolke jordprøveresultatene. Dette er kart som fargelegges etter nivået på de ulike parameterne i jordanalysen. Det lages kart for jordart, leirklasse, moldklasse, pH, kalkbehov, Fosfor, Kalium, Kalsium og Magnesium. Vi lager også styrefiler for kalking, slik at en kan variere kalkmengden etter behovet på skiftet. En tilhørende forklaring lages til et hefte sammen med jordanalysekartene, og selges som en pakke.

Trenger du hjelp til å tolke jordanalysene? Vi tilbyr også rådgiving i forbindelse med jordanalyseresultater og styrefiler.


Gjødslingsrådgiving

Med hjelp av ulike verktøy, årets forhold, erfaringer og dine mål diskuterer vi årets gjødsling. Vi plasserer en nullrute, en maksrute og måler nitrogenopptak med N-tester og nitrat-teststaver. I kombinasjon med biomassekart lager vi tildelingsfil over variert tildeling av nitrogen hvis du ønsker det.


Husdyrgjødselprøver

Innsending av husdyrgjødselprøver må i utgangspunktet gjøres på egen hånd, men vi kan bistå med flasker og skjema, samt veiledning til hvordan det skal utføres.


Hurtigtesting pH i jord

Hurtigtester er oppklarende om man har mindre områder med vekstutfordringer. Da kan vi avdekke høy eller lav pH. Vi kan ta ut og analysere jordprøver for pH, med resultat etter kun få dager. Er det mange prøver, oppfordrer vi til å sende inn til ordinær analyse.


Uttak av bladprøver

Mistenker du næringsmangel i åkeren, eller dukker det opp områder i åkeren med dårlig vekst, uten at det lar seg forklare? Da kan vi bistå med uttak av bladprøver og innsending til analyse.
Bladanalyser er et egnet verktøy når man mistenker at det er vekstproblemer i åkeren, for å avklare hva det er. Det er derimot ikke spesielt godt egnet til å planlegge ei normal gjødsling i en bra åker.


Funksjonstest av åkersprøyter

Vi utfører funksjonstest av åkersprøyter. Ifølge forskrift for plantevernmidler skal alle åkersprøyter i yrkesmessig bruk testes hvert 3. år av godkjente kontrollører, og vier en av få aktører i området som gjennomfører dette. Vi utfører i hovedsak disse funksjonstestene på høsten, men kan ta enkelte sprøyter ellers i sesongen dersom det er behov. Sprøyta må være rengjort og i orden, da vi ikke har deler og utstyr til å utføre store reparasjoner. Små ting, som pakninger, dyser osv. har vi noe utvalg av, og kan ordne på stedet.

Vi ønsker gjerne tidlig bestilling for bedre planlegging og mer rasjonell gjennomføring, noe som også blir billigere for deg som gårdbruker.


Gjødslingsplaner


Vi utarbeider og tilpasser gjødslingsplan til deg og din gård. Planene er selvfølgelig godkjent i henhold til kravet om gjødselplan, men kan også brukes som et enkelt styringsverktøy for skiftene på gården. Vi lager en rapport i PDF format, som gir oversikt over skifter, gjødsling, kalking, totalsum av ulike gjødselslag med mer. Det følger også med et enkelt skiftenoteringsskjema, eller en kan bruke appen «Skifteplan mobil» til å få oversikt over gjødslingene eller notere alt av arbeid en gjør på skiftet.


Ta kontakt med Maren, Sanna eller Harald, hvis du har spørsmål og ønsker å benytte deg av noen av tilbudene, eller dersom du ønsker hjelp til andre ting.

NLR Trøndelag tilbyr også mange andre tjenester, f.eks innen hydroteknikk, økonomi, HMS, eierskifte, jus, og byggrådgiving.