Vi har engasjert personell med ATV påmontert prøveuttaker til å ta ut posisjonsbestemte jordprøver.Hvis vær og føre tillater det, vil vi kunne tilby posisjonsbestemte jordprøver i sørdelen av Trøndelag og på Fosen før våronna.

Da må dere snarest mulig legge inn bestilling her ,så blir dere lagt inn på ei samleliste.

Vi prøver da å få til flere uttak i samme område, slik at kostnadene holdes nede.


Uttakskostnad er som følger for medlemmer:

- 120 kr. pr. prøve

- 5 kr pr km i reisekostnader (bestill gjerne flere i samme område for fordeling)

- Administrasjon og innsending, kr 500,- i administrasjon av prøvene.

Bestillingsskjema

Under "merknad" i bestillingsskjemaet kan du notere hvis du ønsker å bestille sammen med noen naboer for å dele reisekostnader.


Analysekostnader, styrefiler og jordanalysekart kommer i tillegg.

For å lage et grunnlag for kalking etter behov, må en ta ut flere jordprøver enn det som har vært vanlig. Det tas ut en prøve pr 6-10 daa, etter et fast system eller der det er tydelig forskjeller fra resten av skiftet. På grunnlag av disse prøvene lager vi et tildelingskart, som kalkspreder laster inn i styresystemet på spredeutstyret. Så det blir tilført kalk der det er behov og forskjeller i pH blir jevnet ut. Ved store forskjeller i pH kan den ekstra kostnaden med flere jordprøver dekkes inn med sparte kostnader på kalkspredning. Samtidig vil en unngå både for lav eller for høy pH.

Størst lønnsomhet med slik prøveuttak har en i korn, potet og grønnsaker.