Det blir gjennomgang av de ulike GPS systemene på bilen og litt om det vi sett så langt om korreksjonssignaler. Informasjon omkring hvor en skal starte med presisjonslandbruk, hva er aktuelt for meg og hva er økonomisk lønnsomt?


Dekningskartbilen på Storås 2. november

Dekningskartbilen kommer til Orkland med stopp i Storås den 2 november kl. 10-12. Det blir gjennomgang av de ulike GPS systemene på bilen og litt om det vi sett så langt om korreksjonssignaler. Informasjon omkring hvor en skal starte med presisjonslandbruk, hva er aktuelt for meg og hva er økonomisk lønnsomt? Kortere gjennomgang av posisjonsbestemte jordprøver.

Oppmøte hos Terje Lilleås, Solhemsbakkan 54, 7336 Meldal


Dekningskartbilen i Fannrem 2. november

Dekningskartbilen kommer til Orkland med stopp i Fannrem den 2 november kl. 14-16. Det blir gjennomgang av de ulike GPS systemene på bilen og litt om det vi sett så langt om korreksjonssignaler. Informasjon omkring hvor en skal starte med presisjonslandbruk, hva er aktuelt for meg og hva er økonomisk lønnsomt? Kortere gjennomgang av posisjonsbestemte jordprøver.

Oppmøte hos Ola Eikli, Blåsmovegen 145, 7320 Fannrem

Dekningskartbilen i Selbu 4. november

Dekningskartbilen kommer til Selbu den 4 november kl. 10-12. Det blir gjennomgang av de ulike GPS systemene på bilen og litt om det vi sett så langt om korreksjonssignaler. Informasjon omkring hvor en skal starte med presisjonslandbruk, hva er aktuelt for meg og hva er økonomisk lønnsomt? Kortere gjennomgang av posisjonsbestemte jordprøver.

Oppmøte hos Ole Tomas Evjen og Tone Haave, Hofslivegen 45, 7580 Selbu

Dekningskartbilen i Tydal 4. november

Dekningskartbilen kommer til Tydal den 4 november kl. 14-16. Det blir gjennomgang av de ulike GPS systemene på bilen og litt om det vi sett så langt om korreksjonssignaler. Informasjon omkring hvor en skal starte med presisjonslandbruk, hva er aktuelt for meg og hva er økonomisk lønnsomt? Kortere gjennomgang av posisjonsbestemte jordprøver.

Oppmøte hos Geir Hilmo, Hilmovegen 27, 7590 Tydal


Dekningskartbilen på Levanger 9. november

Dekningskartbilen kommer til Levanger den 9 november kl. 10-12. Det blir gjennomgang av de ulike GPS systemene på bilen og litt om det vi sett så langt om korreksjonssignaler. Informasjon omkring hvor en skal starte med presisjonslandbruk, hva er aktuelt for meg og hva er økonomisk lønnsomt?

Oppmøte hos John Bye, Børåsvegen 37, 76 09 Levanger


Dekningskartbilen på Frosta 9. november

Dekningskartbilen kommer til Frosta den 9 november kl. 14-16. Det blir gjennomgang av de ulike GPS systemene på bilen og litt om det vi sett så langt om korreksjonssignaler. Informasjon omkring hvor en skal starte med presisjonslandbruk, hva er aktuelt for meg og hva er økonomisk lønnsomt?

Oppmøte hos Jonas Rekkebo, Rekbubakkan 62, 7633 Frosta


Dekningskartbilen på Jøa 10. november

Dekningskartbilen kommer til Jøa den 10 november kl. 11-13. Det blir gjennomgang av de ulike GPS systemene på bilen og litt om det vi sett så langt om korreksjonssignaler. Informasjon omkring hvor en skal starte med presisjonslandbruk, hva er aktuelt for meg og hva er økonomisk lønnsomt?

Oppmøte hos Tore Johan Sandvik, Stein 17, 7856 Jøa

Dekningskartbilen på Høylandet 10. november

Dekningskartbilen kommer til Høylandet den 10 november kl. 15-17. Det blir gjennomgang av de ulike GPS systemene på bilen og litt om det vi sett så langt om korreksjonssignaler. Informasjon omkring hvor en skal starte med presisjonslandbruk, hva er aktuelt for meg og hva er økonomisk lønnsomt?

Høylandet 10 november, kl. 15-17 oppmøte hos Ole Anders Viken, Hopengmoen, Høylandet

Dekningskartbilen i Åfjord 11. november

Dekningskartbilen kommer til Åfjord 11 november kl. 10-12. Det blir gjennomgang av de ulike GPS systemene på bilen og litt om det vi sett så langt om korreksjonssignaler. Informasjon omkring hvor en skal starte med presisjonslandbruk, hva er aktuelt for meg og hva er økonomisk lønnsomt?

Oppmøte på Felleskjøpet avdeling Åfjord.

Dekningskartbilen på Brekstad 11. november

Dekningskartbilen kommer til Brekstad 11 november kl. 14-16. Det blir gjennomgang av de ulike GPS systemene på bilen og litt om det vi sett så langt om korreksjonssignaler. Informasjon omkring hvor en skal starte med presisjonslandbruk, hva er aktuelt for meg og hva er økonomisk lønnsomt?

Oppmøte hos Jostein Solbue, Solbue gård Grande, Grandveien 367, Brekstad

Prosjekt Presis trønder