Fokus vil være på vekstskifte i Trøndelag. Vi ser nærmer på vårraps, fangvekster og ulike arter og sorter av vårkorn. I tillegg ser vi på nullruter og diskutere årets nitrogengjødsling.

Oppmøte: Parkeringsplassen på Mære Landbruksskole.

Tid: 10.00 – ca. 12.00


Vel møtt!