God drenering er avgjørende for å øke matproduksjonen, og har blitt enda viktigere med et endret klima med mer nedbør. Tyngre maskiner forsterker behovet for drenering for ikke å skade jordstrukturen. God drening er også viktig for å redusere utslippet av klimagasser fra dyrka jord.

Tema

  • Hva bør en ta hensyn til når en planlegger ny drenering, NLR
  • Forskjellige dreneringsmåter, dekkmateriale,
  • Se på områder med tradisjonell drenering og nå høst er et område spavendt (omgravd)
  • Orientering om drenering tilskudd og hydrotekniske tiltak innenfor SMIL ordningen.
  • Enkel servering

Disse fagpersoner deltar:

Olav Strøm, Landbruksforvaltningen Namsos Kommune

Atle Horn, Rådgiver hydroteknikk NLR Trøndelag

Jørn Brønstad, Rådgiver NLR Trøndelag

Tor Helge Olsen, maskinentreprenør

VELKOMMEN

Drenering 2
Drenering 3
Kartet viser hvor markdagen holdes