Hva du som bonde kan gjøre for økt fangst av karbon og redusert tap vil variere mellom bruk utfra produksjon, hvordan en produserer, hvilke arealer en har og hvilke endringer en ønsker å gjøre. For å få fram og belyst ulike muligheter, arrangerer prosjektet sammen med NLR og naturbruksskolene i fylket markdager og kurs om hva en som bonde kan gjøre for å få økt fangst og redusert tap av karbon.


Skjermbilde karbon

Kursene er kveldsmøter og varer i 1-2 timer, og blir gjennomført digitalt på Teams der en etter påmelding får tilsendt link til møtet.

Kursene koster kr. 600,- kr for hele serien eller kr. 200,- for enkeltkurs.

Påmelding hele kursserienKurskveld 1:

23. november kl. 20.00 Introduksjon; jord og klima

 • Hvorfor fokus på karbon i jord?
 • Variasjon i jordas karboninnhold i Trøndelag, Norge, verden
 • Hvordan måles karboninnholdet i jord?
 • Hvordan kan jordstruktur, jordliv, vekster og gjødsling påvirke karboninnholdet
 • Effekt av ulike i driftsopplegg for karbonfangst og lagring

Innleder: rådgiver Elin Thorbjørnsen, NLR Trøndelag

Påmelding 1. kurskveld


Kurskveld 2:

7. desember kl. 20.00 Fangvekster et klimatiltak

 • Hva er fangvekster hvordan og hvorfor er de positive i klimaarbeidet.
 • Hvilke fangvekster er aktuelle i Trøndelag, erfaring fra årets vekstsesong. Kan vi få «vintergrønne» åkrer i Trøndelag og må vi tenke nytt?
 • Hvordan påvirker fangvekstene kornavlinga?
 • Er vårsåing av fangveksten best i Trøndelag eller kan vi prøve oss på høstsåing?

Innledere: rådgivere Maren Holthe, NLR Øst og Elin Thorbjørnsen, NLR Trøndelag

Påmelding 2. kurskveld


Kurskveld 3:

11. januar 2022 kl. 20.00 Biokull for lagring av karbon

 • Hva er biokull og hvilke betydninger kan det få i klimaarbeidet?
 • Ulike typer biokull og kvalitetskrav.
 • Hvilke effekter kan biokullet ha på avlinga?
 • Bør biokullet tilføres gjennom fôr, i gjødselkummen eller spres direkte på åkeren?
 • Kostnader med bruk av biokull.

Innleder: forsker Adam O`Tool, NIBIO:

Påmelding 3. kurskveldKurskveld 4:

25. januar kl. 20.00 Kompost for økt jordliv og avling

 • Hva er kompost, hvorfor er den bra for jorda og hvilke effekter i klimaarbeidet?
 • Hva er forskjellen mellom kompost, biorest og husdyrgjødsel?
 • Hvor bør kompost prioriteres brukt?
 • Hvordan lage en god kompost og hva kan inngå i denne?
 • Hva med kjøp av kompost, varedeklarasjon?

Innleder: rådgiver Kari Bysveen NLR Innlandet:

Påmelding 4. kurskveld


Kurskveld 5:

8. februar kl 20.00 Jordliv

 • Hva er jordliv og hvorfor er det så viktig i klimaarbeidet?
 • Hvilke organismer gir jordlivet og hvordan måle jordliv?
 • Hva kan vi gjøre for å få bedre jordliv?
 • Hvordan er sammenhengen mellom jordliv og avling?
 • Hva gjør plantevernmidler med jordlivet?

Innleder: forsker Reidun Pommeresche, Norsøk

Påmelding 5. kurskveld


Kurskveld 6:

22. februar kl. 20.00 Husdyrgjødsel i kornproduksjonen

 • Hvordan gjøre kornproduksjon mer klimavennlig?
 • Hvordan påvirker gjødslinga «klimaregnskapet» i kornproduksjonen
 • Er det mulighet for å få mer husdyrgjødsel/organisk gjødsel inn i kornomløpet?
 • Hvilke gjødselslag er aktuelle, typer mengder og spredemetode
 • Hvordan vil bruk av husdyrgjødsel påvirke kornavling og gjødsling med handelsgjødsel

Innleder: rådgiver Jørn Brønstad, NLR Trøndelag

Påmelding 6. kurskveld