Forbruket av økologiske meieriprodukter øker og det trengs flere produsenter i fjellregionen for å dekke etterspørselen. God jordhelse og grovfôrkvalitet er sentralt for å lykkes med melkeproduksjon. På møtet vil du få faglig oppdatering og treffe dyktige inspirasjonsbønder som vil dele av sine erfaringer.


Ordstyrer: Elisabeth Gjems, leder Innlandet Bondelag

09.00 Registrering, kaffe og tjukkmjølklapp

09.30 Velkommen v/Elisabeth Gjems, leder Innlandet Bondelag

09.40 Hvorfor økologisk er viktig for Norsk Bonde- og Småbrukarlag v/Ståle Støen, landsstyret i NBS

09.50 Grovfôr i økologisk melkeproduksjon i fjellregionen v/Paula Merethe Brekken, fôringsrådgiver TINE

10.05 Behov for flere økologiske melkeprodusenter i fjellregionen v/Trond Vilhelm Lund og Arnt Langen, Rørosmeieriet

10.20: Erfaringer med jordhelse og grovfôr v/inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft, Jørgen Soknes

10.50 Beinstrekk

11.00 Økologisk landbruk i Innlandet v/ Jorunn Stubsjøen, Statsforvalteren i Innlandet

11.05 Faglig oppdatering innen jordhelse og grovfôrkvalitet v/Elin Thorbjørnsen og Rune Granås i NLR

11.45 Spørsmål og oppsummering

12.00 Lunsj med økologiske og lokale råvarer


.

Påmelding innen fredag 13. august

Arrangement er gratis og åpent for alle.


Spørsmål vedrørende arrangementet sendes til
runa@okologisknorge.no.


Dette foredraget er en del av I TAKT MED NATUREN - en problemløserkonferanse

Footer