Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som er spesielt utvikla for landbruksnæringa og den norske bonden.

Den gir bonden oversikt over utslipp og hvilke muligheter som finnes både for å redusere utslipp og binde karbon som finnes på gårdsnivå. Målet er at så mange som mulig norske bønder tar i bruk kalkulatoren. Først ut er melk, korn og gris. Så vil de andre produksjonene følge fortløpende. Hele landbruksnæringa står bak klimakalkulatoren og det er et lagarbeid. Et samla landbruk står bak jobben med å gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig, og det er avgjørende for å lykkes.

Det blir i første omgang gjennomført tre møter om melkeproduksjon og tilhørende grovfôrproduksjon, og to møter om kornproduksjon og svineproduksjon. To av møtene om melk/grovfôr går på dagtid, de øvrige går på kveldstid.


Grovfôr m/melkeproduksjon

  • 17.mars kl. 12.00-14.00
  • 17.mars kl. 19.30-21.30
  • 18.mars kl. 12.00-14.00

Delta på møte


Korn og/eller svineproduksjon

  • 22.mars kl. 19.30-21.30
  • 24.mars kl. 19.30-21.30

Delta på møte


Du velger sjøl dato og tema – du kan delta på flere møter og på begge hovedtema. Det er ingen deltakeravgift.

Det eneste som kreves er at du har en pc, og har eller kan laste ned Teams. Det siste er svært enkelt. Du vil få instruksjoner på skjermen når du «klikker deg inn» på lenka til arrangementet dersom du ikke har teams installert fra før.

De som driver med sau eller ammeku kan ha godt utbytte av å delta på møtene om grovfôr og melkeproduksjon ettersom prinsippene for utslippsberegninger i planteproduksjonen vil bli den samme i alle grovfôrbaserte husdyrproduksjoner.


Program:

  • Landbrukets klimaplan, hvorfor vi trenger en klimakalkulator
  • Hvordan komme i gang og bruke kalkulatoren? Demonstrasjon på innlogging mm.
  • Eksempel på klimaregnskap og aktuelle klimatiltak i de ulike produksjonsgreinene
  • Virkemidler og støtteordninger


Presentasjoner v/Bondelaget, NLR (Maren K. Leraand) og TINE (Talita B. Nilsen) og/eller Norsvin (Eli Johanne Gjerlaug Enger).