Fagmøte Torsdag 25.11.21 kl 19-22

Tema: Bonden som byggeleder

Generelt om det du trenger å vite om byggeprosessen før prosjektstart, driftsplan, byggesaksbehandling og byggeledelse v/ Ola Grenne, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag.

Hvordan risikoen i prosjektet blir vurdert i forhold til finansiering v/MelhusBanken

Om byggeregnskap og regnskapstips v/Melhus Regnskap

Søknadsmuligheter v/Torill Mevik fra Innovasjon Norge

Påmelding her


Fagmøte Torsdag 20.01.22 kl 19-22

Tema: Skogbruk

Avsetning og bruk av skogfond

Tilskudd for investeringer i skog

Forventet årlig avkastning fra en veldrevet skog

Skog som finansieringskilde og skogbeskatning mtp virksomhetsbegrepet

Skogbeskatning ved eierskifte

Foredragsholdere Morten Lien fra Aktiv Skogbruk og en representant fra Melhus Regnskap

Fagmøte Torsdag 03.03.22 kl 19-22

Tema: Karbonbinding, jordfruktbarhet og biokull

Jordkarbon – moteriktig klimatiltak eller jordnær og matnyttig agronomi v/Hjalmar Hugdal (Øya vgs)

Glimt fra fagtur til Østerrike og Østlandet v/Arnt Ove Løvås (Øya vgs)

Praktiske utprøvinger for økt jordfruktbarhet på Østlandet

Gårdskomposten – metode og aktuelt utstyr v/Olav Odden (Bergrønningen Storfekompost)

Kaffepause med demo av kompostvender, «fermentbryggeri» etc.

Relevante tilskuddsordninger v/Melhus kommune

Ferske resultater og erfaringer om karbonlagring v/Sissel Hansen (Norsøk)

Biokull – vidundermiddel for norsk landbruk eller flopp? v/Adam O`Toole (Nibio)

Påmelding her

Påmelding kan også gjøres via telefon: 72 87 80 00 eller e-post: post@melhusbanken.no Opplysninger som må gis: Navn, telefonnummer og hvilke fagmøter påmeldingen gjelder.

Øya vgs, Kvålsvegen 133, 7228 Kvål