Midt-Norge har lagt bak seg en brukbar kornsesong. Nå er tida inne for å forberede seg til neste vekstsesong.

Men hvordan bør du som kornprodusent tilpasse deg en svært spesiell situasjon med betydelig økte gjødselpriser? Er det aktuelt for deg å benytte alternative gjødselvarer? Og hva er fornuftig å gjøre med hensyn til sortsvalg og tilpasning til ulike tilskuddsordninger?

På programmet står faglig påfyll med særskilt orientering fra Yara omkring gjødselsituasjonen. NLR orienterer om aktuelle tilpasninger til økte gjødselpriser i kommende vekstsesong.

Invitasjon med Teamslenke sendes ut i egen forsendelse pr. e-post/SMS.

Midt Norsk Kornutvalg inviterer gårdbrukere, tillitsvalgte, rådgivere og andre interesserte til årets kornmøte 14. desember 2021. Programmet gir faglig påfyll og særskilt orientering fra Yara og NLR omkring gjødselsituasjonen og aktuelle tilpasninger til økte gjødselpriser i kommende vekstsesong.

Program;

  • 19.00 Velkommen v/ leder i Midt Norsk kornutvalg, Gunnar Alstad, Trøndelag Bondelag
  • 19.05 Resultater verdiprøving korn. Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag v/ Jon Olav Forbord
  • 19.45 Hvordan er situasjonen i gjødselmarkedet? Bakenforliggende årsaker, internasjonal handel, prisutvikling handelsgjødsel? Yara v/ Håvard Bjørgen
  • 20.05 Pause
  • 20.15 Hvordan tilpasse produksjonen neste sesong til usikkerhet omkring prisøkning på handelsgjødsel? Optimal utnytting av handelsgjødsel, husdyrgjødsel og biorest. Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag v/ Jon Olav Forbord
  • 21.00 Regionale miljøtilskudd til korn, aktuelle ordninger, og når vi målene? Statsforvalteren i Trøndelag v/ Anders Mona
  • 21.10 Takk for møte v/ leder Gunnar Alstad


Ved spørsmål, ring Pål-Krister V. Langlid på telefon 90779184, eller
e-post pal-krister.langlid@bondelaget.no