Tema som diskuteres:

Hvorfor er kompostering viktig i et bærekraftig perspektiv. Hvordan kan du som bonde kompostere ulike typer organisk avfall fra gården din som fôrrester, gamle rundballer, talle fra husdyra, hageavfall og annet avfall fra gården. Hva kjennetegner en god kompost og hva må til for å lykkes?

Sissel Hansen - forsker ved Norsk senter for økologisk landbruk og tidligere veileder i økologisk landbruk. Mye erfaring fra komposteringsprosjekt.

Nat Mead - Sogn Jord og hagebruksskole har jobbet aktivt med økologisk landbruk siden 1982 og har lang erfaring med kompostering av avfallet fra gården og hageavfallet fra Aurland kommune. Nat har brukt dette aktivt i undervisningen og i produksjonen av grønnsaker på friland og i drivhuset på skolen.

Olav Odden - bonde og har drevet med kompostering i mer enn 20 år, og har mye praktisk kompetanse på området. Han er særlig opptatt av CMC metoden fra Østerrike (Controlert Mikrobiell Compostering) og har utviklet en egen kompostvender.

Klikk her for å bli med på møtet