Program

10.00 – 10.05 Velkommen og informasjon om ØVLI-prosjektet, Martin Hanem Bartnes, ØVLI-prosjektet

10.05 – 10.45 Rett kvalitet og mengde grovfôr til sau – til rett dyr til rett tid, Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag

10.45 – 11.15 Fôrkvalitet, Ingrid Strømstad, Felleskjøpet

11.15 – 11.25 Pause

11.25 – 11.55 Praktisk bruk av værene, Morten Munkeby, sauebonde

11.55 – 12.40 Fornying av driftsbygninger, Anders Konglevoll, Felleskjøpet

12.40 – 12.50 Pause

12.50 – 13.20 Beitebruksplan på kommunaltnivå, Rune Granås, NLR Innlandet

13.20 – 13.45 Beitebruksplan – praktisk tilnærming på beitelagsnivå, Petter Asle Mona, Skjækra beitelag

13.45 – 14.00 Sauenæringa sin betydning for samfunnet, Kirsten Ingjerd Værdal, direktør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune


Påmelding innen 10. mars


Eventuelle spørsmål rettes til Martin Hanem Bartnes

E-post: martin.bartnes@steinkjer.kommune.no, tlf.: 453 97 528