Tross kaldt vær og litt regn ble det et godt oppmøte når NLR Trøndelag i samarbeid med Stjørdal kommune, Meråker kommune og Malvik kommune inviterte til fagdag på Kvithammer.

Foto: Sanna Krüger Persson

Daglig leder, Harald Lein innledet dagen med å ønske velkommen og fortelle om planene for Kvithammer. Deretter tok Truls Olve T. Hansen, som er ansvarlig for drifta på Kvithammer over og delte opp gårdbrukerne i grupper. Gruppene fikk gå mellom ulike stasjoner med ulike faglige tema på Kvithamar. Temaene for dagen var blant annet forsøk med jordarbeiding, arter og sorter for korndyrking og gjødsling. Vekstskifte og pollinatorsone, ulike metoder for grøfting, rørtyper og dekkematerialer, demonstrasjon av ulike dyser til åkersprøyte, utnyttelse av husdyrgjødsel med N2applied og HMS i praksis var også temaer som gårdbrukerne fikk ta del av. Dagen ble avsluttet med grillmat sponset av Nortura og drikke sponset av Felleskjøpet.

Foto: Sanna Krüger Persson