Erfaringsgruppene er for alle kornprodusenter med interesse for faget, og omfang eller type produksjon har ingen betydning


Meld deg på nå, og få gjerne med deg en nabo eller en kollega slik at vi kan få til grupper på min. 5 stk. uten for stor geografisk avstand.

Se mer info om erfaringsgrupper under:

Erfaringsgrupper korn

NLR Trøndelag tilbyr grupperådgiving på korn i form av erfaringsgrupper. Dette er en rådgivingsmetode som er godt utprøvd for grovforprodusenter, men også noe som kan egne seg for kornbønder.

I disse gruppene samler vi 5 -10 kornbønder med stort fokus på kornproduksjonen. Målet er at vi skal dele erfaringer og kunnskap med hverandre. På denne måten får alle et utbytte i form av lokale erfaringer. Rådgiver er i hovedsak «fasilitator», og skal organisere og styre gruppa. Det er i hovedsak deltagerne som skal dele erfaringer. Møtene skal vare ca. 1,5 -2 timer, kun med enkel kaffeservering.
Møtested går på rundgang mellom deltagerne. For å få best mulig utbytte bør de samme gruppene følges over flere år. Det er også bra med noe geografisk spredning på deltagerne, slik at man kan få inn erfaringer fra litt andre områder.

Dersom det er aktuelt, kan en også få med andre rådgivere eller fagpersoner på enkeltmøter. Deltagerne skal også få være med å bestemme tema og opplegg på møtene
Målet er at gruppa skal fungere som en motivasjon til å prøve nye og andre tiltak enn det man er vant med, for der etter å kunne følge det opp i gruppa. Det er også en mulighet å legge ut et forsøk eller lignende hos en av deltagerne, slik at det kan følges opp. Et utgangspunkt for møtene kan også være fagartikler eller noe annet aktuelt.


Eksempel på plan over to år:

År 1

  1. Bli kjent med gruppa. Planer for sesongen. Fokus på arter og sorter
  1. Fokus på ugras og sprøytestrategi. Midler, Sprøyteutstyr og dyser. Sopp og stråforkorting.
  1. Gjødsling og gjødselstrategi. Bruk av husdyrgjødsel, biorest.

År 2

  1. Oppsummering av fjoråret. Hva gikk bra, hva gikk ikke så bra. Fokus på korntørker
  1. Jordarbeiding. Ulike strategier og jordarbeidingsredskaper. Jord og jordprøver.
  1. Fangvekster, ulike arter. Utfordringer med etablering osv.

-Andre aktuelle temaer: Presisjonsjordbruk, Drenering, kalking, rotugras, vekstskifte.

I utgangspunktet er planen å gjennomføre 3 møter per år.
- Møte nr. 1 og 4 er et vintermøte, og vil bli i perioden Januar – April.
- Møte nr. 2 og 5 er vårmøte, og vil bli etter våronna, i slutten på mai eller første del av juni.
- Møte nr. 3 og 6 er i utgangspunktet et sommermøte, en gang i juli. Avhengig av tema kan det også bli i starten på august.


-Dersom det er stor interesse for det, kan det være en mulighet å ha noen av møtene på kveldstid. Selv om vi legger opp en plan, er vi ikke låst til dette. Det er ikke noe problem å flytte på et møte, eller ha et ekstra, dersom det er noe spesielt som er interessant å se på eller å diskutere.


Priser:

  • 1800 kr/år + 250 kr per møte for ekstra deltagere – NLR-medlemmer
  • 2800 kr/år (+350 kr per møte for ekstra deltagere) - ikke-medlemmer


Ved interesse eller spørsmål, ta kontakt med Harald Ferstad, harald.ferstad@nlr.no eller tlf. 464 33 944.