Våre rådgivere fungerer som tilretteleggere for gruppene, både ved å organisere møtene, finne aktuelle tema og hjelpe deltakerne til å holde fokus slik at alle skal kunne dra hjem med nye tanker i bakhodet, i tillegg til å ha hatt mulighet til sosial omgang og uhøytidelige samtaler – noe mange kanskje savner særlig sterkt etter 14 måneder med mer eller mindre isolasjon og avstand som følge av pandemien.

Vi har allerede etablerte erfaringsgrupper på grovfôr, både i Namdalen og på Innherred inkludert Stjørdal. På Innherred, og Snåsa er det også et par grupper med fokus på korn og vekstskifte, og på Fosen har vi ei gruppe som har hovedfokus på jord og ei med fokus på grovfôr.

Vi ønsker å ha 5-10 deltakere pr gruppe. I noen av de etablerte gruppene kan vi ha plass til flere/nye deltakere, men vi starter også svært gjerne nye grupper, f.eks. i Rindal, Orkland/Skaun, Trondheim/ Melhus, eller på Ørlandet.

Medlemspriser:

  • Erfaringsgruppe grovfôr: 2500 kr pr deltaker. Dette inkluderer minst tre møter med enkel kaffeservering, samt ei skriftlig vurdering og gjennomgang av årets grovfôranalyser. Hvert møte varer i 3 timer.
  • Erfaringsgruppe korn/vekstskifte: 1800 kr. Dette inkluderer 3-4 møter à 1,5-2 timer og enkel kaffeservering. Du kan lese mer om erfaringsgrupper i korn i en tidligere nyhetssak på våre nettsider.


Vil du være med på ei gruppe - ta kontakt med en av våre rådgivere:

Rådgiver

Hvor

Tema

Svanhild Bakke

Rindal, Orkland, Skaun

Grovfôr, korn

Maren L. Leraand

Ørlandet

Grovfôr, korn

Elin Thorbjørnsen

Indre Fosen

Grovfôr (øko, konvensjonell), jord

Astrid Johansen

Stjørdal/Meråker

Grovfôr

Håvar Hanger

Trondheim, Melhus, Skaun

Korn

Elin H. Sikkeland

Inderøy, Verdal, Levanger

Grovfôr

Harald M. Ferstad

Steinkjer, Inderøy, Levanger, Snåsa

Korn

Martin Eriksen

Steinkjer, Snåsa

Grovfôr

Jørn K. Brønstad

Namdalseid

Grovfôr

Sarah Aronsen

Namdal

Grovfôr

Kontaktinfo rådgivere i NLR Trøndelag