«Synderen» er artsbestemt til å være larven av «gråsvart åtselbille». Navnet åtselbille kan være noe misvisende for denne billen som er planteeter. I større antall opptrer den som skadedyr i blant annet korn og potet, særlig når det er varmt og tørt vær. Larvene lever fra slutten av mai til august, og angrepene er størst i juni, juli. Det er sjeldent behov bekjemping.

Foto Maren K Leraand
Larve av gråsvart åtselbille. Foto: Maren Kjøren
Foto Sanna K Persson
Larvene lager gnag i kanten på bladene eller hullgnag på bladflatene. Foto: Sanna Krüger Person

Les mer om gråsvart åtselbille

Grasvart atselbille
Syklus til gråsvart åtselbille