På landbruk24.no kan en lese om forventninger til prisøkning, hentet fra Budsjettnemndas utredning nr 4 - tallgrunnlag for tilleggsforhandlinger. Der skriver Budsjettnemnda følgende om prisøkning:

  • Prisøkning fra 1. oktober: NPK-gjødsel (Fullgjødsel og NPK) øker i snitt 180 kr/tonn og N-gjødsel med 117 kr/tonn
  • Prisøkning fra 1. januar: NPK øker i snitt 125 kr/tonn og N-gjødsel med 81 kr/tonn
  • Samlet prisøkning for prisøkninger og termintillegg gjennom vinteren vil bli 453 kr/tonn for NPK og 125 kr/tonn for andre.

Vi anbefaler alle som har en god gjødslingsplan fra tidligere om å kjøpe gjødsel ut fra tidligere innkjøpsliste.

For de som tar jordprøver i høst forventer vi at næringsinnholdet i jorda vil være nær det samme som ved forrige prøvetaking. Vi mener derfor det er forsvarlig å kjøpe inn tidlig også for dere.

Kommentar grovfôr

For grovfôrdyrkere vil vi tilføye at ei bedre avlingsvurdering og -registrering kan medføre endring av hvor gjødsla brukes best. Og sjøl om jordverdier varierer mer enn på mange reine plantebruk pga husdyrgjødseldisponering og varierende engalder, vil ikke gjødslingsplanen totalt sett endres mye ved stabilt vekstskifte. Du kan også bestille hovedgjødslinga nå og justere gjødselkjøp til det som skal brukes utpå sommeren neste år, men tenk på at det sjelden er fullsortiment å velge i da. Har du fått satt opp gjødslingsplan på basis av allerede innkjøpt gjødsel eller kjøper seint på vinteren når sortimentet er begrensa, får du ikke alltid optimal gjødslingsplan.

Til slutt: Det er ingen grunn til å vente med å bestille gjødselplan! Kontakt din rådgiver dersom du planlegger å gjøre større endringer. Forhåpentligvis kan da rådgiveren rekke å lage en ny gjødslingsplan i høst slik at du får bestilt gjødsel før den siste, forventa prisøkinga i januar.

Les saken hos landbruk24.no

Les om rundballeveiing