Årsmøtet ble gjennomført digitalt via Teams. Styreleder Lars Morten Rosmo og daglig leder Harald Lein presenterte årsmelding, årsregnskap samt handlingsplan og budsjett for 2021. Økonomisk ble det et bra resultat i 2020. Kontingenten ble ikke økt, og har i praksis gått noe ned da den har vært uendret siden 2017. Årsmøtet uttrykte at de er fornøyde med at NLR Trøndelag er framoverlente og offensive til å satse på nye fagområder.

Sittende styre fikk fornyet tillit, og styremedlemmer, nestleder og styreleder ble gjenvalgt.

Det er en stor styrke å ha aktive og engasjerte eiere!

Styret i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA består av følgende personer:

Verv

Navn

Styreleder

Lars Morten Rosmo, Skaun (gjenvalg)

Nestleder

Ivar Asbjørn Leirvåg, Høylandet (gjenvalg)

Styremedlem

Wenche Snildalsli Vuttudal, Snillfjord (gjenvalg)

Styremedlem

Nils Erik Sandblost, Oppdal (ikke på valg)

Styremedlem

Anne Segtnan, Verdal (ikke på valg)

Styremedlem ansattrepresentant

Tilde Sæther, Skage i Namdalen

Styremedlem ansattrepresentant

Anders Eggen, Melhus

1.varamedlem styret (fast møtende)

Sissel Langørgen, Bosberg (gjenvalg)

2.varamedlem styret

Signe Lillian Nordmeland, Osen (gjenvalg)

3.varamedlem styret

Gustav Myraunet, Frosta (ny)

1.vara ansattrepresentant

Martin Eriksen, Steinkjer

2.vara ansattrepresentant

Anne Karin Botnan, Oppdal