Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider i sine sikkerhetsforskrifter.

Fra 01.01.2016 gjelder dette også bønder og deres ansatte som benytter sveiseapparat, vinkelsliper og lignende utstyr på gården.

De som gjennomgår kurset i varme arbeider får innsikt i risiko for brann som følge varme arbeider, brannforebygging og de fårtrening slukke.

Kurset på 7,5 timer inneholder teori, praktisk slukkeøvelse og teorieksamen

Kurset tar for seg:

Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider:

-Gjeldende regelverk -Brann- og slokketeori -Risiko ved utførelse av varme arbeider

-Praktisk slokking

Fullført kurs med bestått eksamen gir sertifikat for varme arbeider utstedt av Norsk Brannvernforening med varighet på 5 år

Pris 2020

Medlem kr 2 000,-

Ikke medlem kr 2 500,-