Trusekampen B
Ivrige deltagere med nye truser i vår. Foto: Anne Karin Botnan

Vis meg trusa di- og vi kan si deg hvordan jorda di er

I løpet av juni ble det gravd ned mange truser rundt om i landet, og bare i Trøndelag ble ca 100 gravd ned. Og det er utrolig hva som skjer i jorda i løpet av to måneder! Det er store forskjeller både mellom ulike jordsmonn og mellom landsdeler. Mange ble positivt overrasket da de gravde opp igjen trusene i høst, og bare fant små rester igjen av trusa.

Tilstanden og fargen på den oppgravde bomullstrusa, sier mye om hvordan tilstanden er i jorda der den har ligget nedgravd. Det er alle varianter: fra hele, om enn misfargede truser til helt nedbrutte, der bare strikken og truselappen er igjen. (Strikken er gummi og truselappen er av syntetisk materiale, så dette er grunnen at dette ikke er blitt brutt ned.) Det er i god matjord, vi har størst nedbrytning og mest jordliv, og finner minst igjen av trusene. I vassjuk- og kjøreskadd jord, kan trusa graves opp nesten intakt, selv etter lang tid.

Hva indikerer ei god jord med et godt jordliv?

God aggregatstruktur, aktive mikroorganismer, meitemark, god rotutvikling på plantene og god drenering er tydelige tegn på et godt jordliv. Når disse faktorene er oppfylt, fungerer vanntransporten både oppover og nedover i jorda. Planterøttene har et godt utgangspunkt for næringsopptak og plantene trives, og vi har lagt grunnlaget for gode avlinger om det er gras, korn eller annen produksjon.

Utfordringer

Men vi har noen utfordringer. Maskinparken blir stadig større, og med et klima som gradvis blir våtere, så blir det mer problemer med vann og jordpakking, og avlingstap blir en realitet om vi ikke passer på. Jordpakkingsforsøk viser en sikker avlingsnedgang med økende vanninnhold når kjøring og jordarbeiding utføres ved for våte forhold.

Trusekampen 2021?

Kanskje det? Dette har vært en landsomfattende kampanje i år, men kanskje blir det utdeling av truser også neste år. Fokuset på jord blir uansett ikke mindre viktig.

Trusekampen G korrigert Tonje
Bildetekst: Godt å få lufta seg etter to måneder under torva. Foto Tonje Aspeslåen