Oversikt over planlagte samlingar:

Dag

Dato

Klokke

Frammøte hjå

Tema

GPS-koordinatar

Torsdag

20.5

10.00

Varhaug - Runar Odland, Odlandsvegen 113

Korleis sikre god kvalitet på grovfôret?

Korleis heve avlingsmengden?

Ulike grasarter til ulike driftsregimer

58.597311591154174, 5.659808088850478

20.5

13.30

Klepp - FK Forsøksgard (tidl. Stamsædgarden), Borevegen 7

Korleis sikre god kvalitet på grovfôret?

Forsøksfelt med årleg direktesåing av fleirårig raigras i 7 år.

Me ser på korleis enga ser ut, og kva resultata har vist til nå.

58.772565201864104, 5.594538274641604

Tysdag

25.5

9.30

Bjerkreim - Guro og Einar Refstie, Heiavegen 541

Korleis sikre god kvalitet på grovfôret?

Korleis heve avlingsmengden?

Ulike grasarter til ulike driftsregimer

58.60958342337969, 6.0127914401606315

25.5

12.00

Egersund - Jostein Sleveland, Slevelandsveien 65

Korleis sikre god kvalitet på grovfôret?

Korleis heve avlingsmengden?

Ulike grasarter til ulike driftsregimer

58.5116134251153, 6.038679095567395

25.5

14.30

Hovsherad - Sigve Hove, Hoveveien 211

Korleis sikre god kvalitet på grovfôret?

Korleis heve avlingsmengden?

Ulike grasarter til ulike driftsregimer

58.50754795293501, 6.510190623234131

25.5

19.00

Hauge i Dalane - Alf Torstein Pettersen, Rekelandsveien 5

Korleis sikre god kvalitet på grovfôret?

Korleis heve avlingsmengden?

Ulike grasarter til ulike driftsregimer

58.3677812182438, 6.263760077458602

Onsdag

26.5

9.30

Kyllingstad - Ivar Kyllingstad, Europavegen 754

Korleis sikre god kvalitet på grovfôret?

Korleis heve avlingsmengden?

Forskjellen mellom fleirårig og eittårig raigras.

58.721766120117614, 5.97340112653266

26.5

13.30

Finnøy - Stian Roda/Hareid Samdrift, Lauvsnesvegen 255

Korleis sikre god kvalitet på grovfôret?

Korleis heve avlingsmengden?

Ulike grasarter til ulike driftsregimer

59.17637951397351, 5.847262811480177

26.5

13.00

Etne - Torbjørn Grønstad, Haukelivegen 1116

Uviklingstrinn/kvalitet, smakelighet og foropptak, ugras, gjenlegg

59.6906201, 6.0120997

Torsdag

27.5

10.00

Årdal - Gunnar Bø, Sedbergvegen 76

Korleis sikre god kvalitet på grovfôret?

Korleis heve avlingsmengden?

Ulike grasarter til ulike driftsregimer

59.15458957790232, 6.200427485713923

27.5

13.30

Tau - Åge Holta / Norstone, Snøregardsmyra

Korleis sikre god kvalitet på grovfôret?

Korleis heve avlingsmengden?

Ulike grasarter til ulike driftsregimer

59.08395301844625, 5.907418497084142

27.5

19.30

Sandeid - Jon Stakkestad, Forehaugvegen 38

Direktesåing, avling og haustekostnadar

59.5492229, 5.8439298

Onsdag

2.6

13.00

Særheim - NLR / NIBIO, Postvegen 211

Vising av ulike forsøksfelt:

-Demofelt med ulike grasartar

-2-årig raigras sådd på hausten – overvintring og avlingspotensial

-Ulike sorter av raigras

-Fleire felt

58.76092465753996, 5.650946751863941