Gras inset

Årsmøte NLR Trøndelag 2021

Årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA ble avholdt 18.mars. Totalt 24 kretstillitsvalgte fra våre 8 kretser i Trøndelag utgjør årsmøtet sammen med styret og årsmøtets ordfører.
NLR Trøndelag SA
Vårbeite i Oppdal

Den ferske FjellBonde

Dette er et prosjekt for deg/dere som har tatt over, kjøpt gård eller endret drift i løpet av de fem siste årene, i kommunene Oppdal og Rennebu.
NLR Trøndelag SA
Erfaringsgrupper i korn Foto Harald M Ferstad

Erfaringsgrupper i korn 2021

Vi kjører snart i gang årets erfaringsgrupper på korn i Trøndelag, og har rom for flere deltagere.
NLR Trøndelag SA
Klumprot pa blomkal Foto Olaug Bach

Webinar om klumprot

Lær mer om klumprot - Webinar tirsdag 23. mars kl 18.00-19.30.
NLR Trøndelag SA
Foto Truls Olve T Hansen

Webinarserie i presisjonslandbruk

I prosjektet PresisTrønder kjøres det våren 2021 en webinarserie i presisjonslandbruk, agronomi og maskinteknikk.
NLR Trøndelag SA
Foto Lise O Lund NLR Ost

Posisjonsbestemte jordprøver

Med interessen for presisjonslandbruk kommer også behovet for mer nøyaktig uttak av jordprøver.
NLR Trøndelag SA
Foto Liv Knudtzon

Fagmøte om kompostering

Mære landbruksskole inviterer til fagmøte om kompostering tirsdag 9. mars kl 14.30 på Teams. Møtet arrangeres i samarbeid med NLR og Naturbruksskolenes Forening.
NLR Trøndelag SA
Foto Ragnhild Borchsenius

Bli kjent med klimakalkulatoren

NLR Trøndelag ønsker i samarbeid med Bondelaget, Midt-Norsk Landbrukråd, Tine og Norsvin velkommen til i alt fem digitale introduksjonsmøter om klimakalkulatoren. Møtene går av stabelen i mars.
NLR Trøndelag SA
Sau Foto: Torhild Svisdal Mjøen

Fagdag sauenæringa - 12. mars - digitalt

NLR Trøndelag, Felleskjøpet Agri, Sau og Geit, Nortura, Midt-Norge Slakteri og ØVLI-prosjektet invitere til fagdag for sauenæringa fredag 12. mars.
NLR Trøndelag SA
Kjottfe naerbilde

Fôringsrådgiving til ammeku, sau og hest

NLR Trøndelag har lang erfaring og mye kunnskap om grovfôr til ulike produksjoner. Vi styrker vårt tilbud på fôringsrådgiving.
NLR Trøndelag SA
Lisa Brondbo

Står du foran et eierskifte, eller har behov for takst?

NLR Trøndelag utvider stadig rådgivningstilbudet, og har ansatt sertifisert takstmann for landbrukseiendommer, Lisa Salin Brøndbo. Vi har med det styrket vår kompetanse på både juridisk rådgivning og taksering, for å kunne tilby en helhetlig rådgivning på tvers av fagområder.
NLR Trøndelag SA
NLR Landbruksadvokatene

Landbruksadvokat for Trøndelag

Sandra Dullum er landbruksadvokat hos Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag. Du som er bonde har dermed enkel tilgang til juridisk bistand innen alt fra eierskifte, odel, familierett og kontraktarbeid til klage- og erstatningssaker.
NLR Trøndelag SA
1 ... 8 9 10