Nlr 36682439325

Stor kartlegging om HMS i landbruket

Landbruket er i rask endring og det er fortsatt høy frekvens på ulykker og arbeidsrelaterte dødsfall. I møte med Nasjonalt Samarbeidsforum for HMS ba statsråden næringa å vurdere en ny HMS-kartlegging.
NLR Trøndelag SA
NLR Trondelag Inderoy Gronnesby Gard 4348

Kretsmøter i NLR Trøndelag

Vi gleder oss til å møte engasjerte medlemmer på årets kretsmøter! Alle medlemmer/eiere av NLR Trøndelag er velkommen til kretsmøte i sin krets.
NLR Trøndelag SA
IMG 7885 002

Få tett oppfølging gjennom vekstsesongen!

Som medlem i NLR Trøndelag får du ikkje berre redusert pris på tenestene våre – du får også tett og rask oppfølging.
NLR Trøndelag SA
Sikringsskap

Usikkerhet rundt økonomien på gården?

Det har vært store prissvingninger på strøm, gjødsel og andre varer vi som bønder må ha. Dette gir store utfordringer i planlegging og styring av gårdens og din økonomi framover.
NLR Trøndelag SA
Tid for ugrassproyting Bild Svanhild Bakke

Autorisasjonskurs plantevern

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA (NLR) er en av tilbyderne for autorisasjonskurs. Vi arrangerer både repetisjonskurs og nybegynnerkurs.
NLR Trøndelag SA
NLR Trondelag Inderoy Gronnesby Gard 4348

Odelstakst

Odelstakst er et begrep som det synes å herske en del forvirring rundt. For hva er egentlig en odelstakst, og når vil en slik takst komme til anvendelse?
NLR Trøndelag SA
Kvithamar aktiviteten i ar 5

Nye Kvithamar – eit samlingspunkt for NLR Trøndelag

Etter at NIBIO avvikla drifta på Kvithamar, kom den gamle forskingsstasjonen ut på marknaden i fritt sal. Kjøper vart Stjørdal kommune, noe som etter kvart har vist seg å bli eit lykketreff for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag.
NLR Trøndelag SA
Fotograf: Sanna Krüger Persson

Kornmøter Midt Norsk Kornutvalg

Midt Norsk Kornutvalg inviterer gårdbrukere, tillitsvalgte, rådgivere og andre interesserte til digitalt kornmøte 14. desember 2021.
NLR Trøndelag SA
Byggaker Sanna

Fagmøter korn

Digitalt fagmøte om korn 14. desember.
NLR Trøndelag SA
1 ... 3 4 5 ... 9