Nlr 55133960519

Markvandringer i korn

Det meste av kornet har kommet i jord og det er en jevn og fin spiring. Men det er ikke bare kornet som spirer, stedvis er det også mye ugras.
NLR Trøndelag SA
Nlr 36541569475

Erfaringsgrupper

Om ikke lenge går startskuddet for årets erfaringsgrupper der gårdbrukere møtes og deler kunnskap med hverandre.
NLR Trøndelag SA
Strandsvingelfelt

Årets grovfôrforsøk i Trøndelag

Sjøl om omfanget er noko mindre enn i «forsøksringane» si tid, legg framleis NLR Trøndelag stor vekt på å utføre lokale forsøk som bakgrunn for godt tilpassa rådgiving.
NLR Trøndelag SA
Fokuskunde korn

Bli fokuskunde hos NLR Trøndelag

Som fokuskunde får du som er kornbonde personlig rådgivning med faglig oppfølging gjennom hele året, om både planlegging av drifta og råd gjennom vekstsesongen for å optimalisere produksjonen.
NLR Trøndelag SA
Ugrasutstyr til potet Olaug Bach

En strategi for økologisk potetdyrking?

Kan økologisk tidligpotetproduksjon bli mindre utsatt for tørråte og være så lagringssterk at den kan selges som matpotet utover vinteren? Det var forsøksspørsmålet i prosjektet POTETGIV.
NLR Trøndelag SA
Gras inset

Årsmøte NLR Trøndelag 2021

Årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA ble avholdt 18.mars. Totalt 24 kretstillitsvalgte fra våre 8 kretser i Trøndelag utgjør årsmøtet sammen med styret og årsmøtets ordfører.
NLR Trøndelag SA
1 2 3 4 5