Betydningen av jordhelse får økt oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt.

Det internasjonale "4 per 1000"-initiativet holder sitt første nordeuropeiske regionale møte i disse dager. Møtet er i Helsingfors, Finland, 6.–8. juni. Møtet har som mål å dele ny vitenskapelig innsikt og muliggjøre et samarbeid mellom ulike aktører som på hver sin måte og på ulike nivåer fremmer jordhelse og jordkarbonbinding.

Møtet inneholder ekskursjoner, paneldiskusjoner, 57 talere, og utallige muligheter til å koble sammen og få ny innsikt – alt med det formål å øke karbonbindingen i jorda.

En av foredragsholderne er Hege Sundet fra Norge og NLR. Hege jobber med rådgiving innenfor fagområdene økologisk landbruk, jordhelse og regenerativt landbruk. På møtet delte hun blant annet kunnskap fra prosjektene Carbon Farming og Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse samt erfaringer fra erfaringsgrupper og prosjektet Jordskolen.

NLR har sluttet seg det internasjonale initiativet «4 promille» for å sette fokus på jordens evne til å lagre karbon.

Hege Sundet NLR Ostafjells
Hege Sundet er rådgiver i NLR Østafjells og var en av foredragsholderne på 4 promille-møtet i Finland 6.-8. juni
Hege Sundet NLR Ostafjells 4 promille Finland erfaringsgrupper
Hege Sundet er rådgiver i NLR Østafjells og var en av foredragsholderne på 4 promille-møtet i Finland 6.-8. juni
Hege Sundet NLR Ostafjells 4 promille Finland
Hege Sundet er rådgiver i NLR Østafjells og var en av foredragsholderne på 4 promille-møtet i Finland 6.-8. juni

Hva er 4 promille (4 per 1000)-intiativet?

Bilde/image on top: credit: Baltic Sea Action Group Home - Baltic Sea Action Group (bsag.fi)