For å være berettiget tilskudd, vil det settes visse krav til innholdet i klimarådgivingen. Rådgivingen skal bestå av «en helhetlig gjennomgang av klimagassutslipp, karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for hele foretaket …» Dette skal munne ut i en konkret tiltaksplan, med mål om gjennomføring av klimatiltak. Klimarådgivingen skal kunne utføres individuelt eller i grupper, med ulike tilskuddssatser. Satsene er ikke bestemt ennå. De økonomiske rammene vil først bli klare etter årets jordbruksforhandlinger. NLR har kurset sine klimarådgivere i vinter, og vi er klare til å gi deg konkret rådgiving tilpasset din gård.