Bjørklund Gård v/Borghild Wingan og Anders Wold ble vinnere av Nordland landbruksselskaps pris for veldrevet gårdsbruk for 2021. Overrekkelsen av prisen samt seminar, foregår i heimbygda Strøksnes, på ungdomshuset torsdag 22. september.

Vil du være med på overrekkelse av prisen og seminaret kan du melde deg på her. Påmeldingsfristen er 15. september.

Det er første gang prisen tildeles en bærprodusent. Tidligere var også målgruppen kun melkeprodusenter, men nå har altså alle gårdsbruk som driver med matproduksjon i Nordland en mulighet til å vinne prisen. Den består foruten av en pokal og en aquarell, også av et seminar som gårdbrukeren er med på å utforme og som avholdes i egen kommune.

Det var innmeldt ni kandidater til prisen, og begrunnelse for at driverne av Bjørklund gård blir årets mottakere er: «Brukerparet har med utgangspunkt i et svært begrenset ressursgrunnlag på gården vist en enestående evne til å skape en lønnsom og veldrevet bedrift. Dette til tross for at beliggenheten tilsier store avstander med tanke på salg av varer og tjenester. Gåren utgjør et svært positivt element i denne forholdvis lille bygda, og er av stor betydning for lokalmiljø og næringsliv på stedet. Gården drives på en miljømessig god måte og leverer produkter av god kvalitet. Det er et stort mangfold i produksjonen, der bærproduksjonen er dominerende. Brukerparet har vist et stort engasjement i lokalmiljøet og har et betydelig samarbeid med andre lokale aktører med tanke på et helhetlig tilbud til fastboende og besøkende. Brukerparet er gode formidlere.»

Vil du sjekke litt mer ut om Bjørklund gård, kan du følge denne denne linken.

Bjørklund Gård Foto Anne Marit Isachsen
Bærrådgiver i NLR Nord Norge Ingrid Myrstad sammen med prisvinner Borghild Wingan. Foto: Anne Marit Isachsen
Anne Marit Isachsen 2
Bringebær er hovedproduksjonen på Bjørklund Gård. Foto: Anne Marit Isachsen
Anne Marit Isachsen 1
Bringebær er hovedproduksjonen på Bjørklund Gård. Foto: Anne Marit Isachsen