Vi søker primært deg med høyere utdanning og relevant erfaring. God og relevant praksis kan kompensere for utdanning.

Arbeidsoppgaver

  • Rådgiving innen grovfôr, og ev andre plantekulturer
  • Gjødslingsplanlegging og jordprøver
  • Forsøksarbeid, markvandringer, kurs og fagmøter
  • Skrive fornettsiderog fagblader
  • Prosjektarbeid

Vi søker deg med

  • Høyere utdanning(eller student)innen landbruksfag, gjerneplantefag
  • Relevant praksis kan kompensere for utdanning
  • Praktisk erfaring fra landbruket
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Fleksibilitet i forhold til arbeidstid

For mer opplysninger, ta kontakt med fagleder grovfôr, Rune Granås, 911 74127,eller kontorleder på Vinstra Oddbjørn Kval-Engstad, 995 46 503.

Vi søker deg som er serviceinnstilt og tar ansvar for egne oppgaver. Du må kunne kommunisere godt med andre og ta initiativ, samt jobbe systematisk og selvstendig.

Vi kan tilby en selvstendig stilling med varierte arbeidsoppgaver i et godt fag-og arbeidsmiljø, med gode muligheter for faglig utvikling. Lønn etter avtale. Gode pensjons og forsikringsordninger.

Kontorsted på landbrukssenteret på Vinstra. Søkere må ha førerkort og disponere bil. Kortfattet søknad med CV sendes til rune.granas@nlr.no

Søknadsfrist 1. desember2022

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet