Økouka 2023, 22. september - 1. oktober, er en nasjonal begivenhet som samler forbrukere, bønder, matprodusenter, restauranter, barn og unge for å feire økologisk mat og fremme en bærekraftig livsstil. På ulike arrangementer landet over serveres smakfulle retter, basert på næringsrike, økologiske råvarer. Mennesker med ulik bakgrunn og historie samles rundt samme bord.

Viser fram økologisk produksjon

Økouka bidrar til å vise fram små og store aktører innen økologisk matproduksjon, og til å formidle deres engasjement for dyrevelferd, jordhelse og bærekraft. Det handler om å synliggjøre hvorfor økologisk mat er viktig, både for forbruker og bonde, men også for planeten.

– Økologisk matproduksjon spiller på lag med økosystemet, og bidrar til et større mangfold av matvarer og biologisk mangfold gjennom bærekraftig ressursbruk. Økouka er en feiring av norsk økologisk mat og en pådriver for økologisk mat som spydspiss for framtidas landbruk og matsystemer, sier nasjonal prosjektleder Are Einari Björklund Skau.

Mangfoldig program

Under Økouka 2023 kan du oppleve åpne gårder, matmarkeder, debatter, bokbad, høsttakkefester, matlagingskurs, pop-up verksteder for barn, markvandringer, fagseminarer, filmvisninger, soppkurs, hesteridning, foredrag, webinarer og mye mer.

NLR er med, både som medarrangør for noen av arrangementene, og ved at NLR-rådgivere deltar med innlegg.

Finn dine lokale arrangører og arrangementer på www.økouka.no

Fakta om Økouka