Ved søknadsfristen 1. desember var det totalt 176 søkarar frå heile landet til Mentorordninga i landbruket for 2023.

– Det er kjempekjekt å sjå at vi får mange nye produsentar inn i landbruket og at dei ønsker å vera med på Mentorordninga i landbruket i 2023. Mangfaldet av fagområde er stort, og vi finn behov for mentor innan både tradisjonelle og nye næringar hos søkarane, seier Mette Feten i Norsk Landbruksrådgiving, NLR, som er ansvarleg for ordninga.

Til no er 144 plassar fordelt på NLR-regionane, men det kan verta nokre fleire. 62 erfarne bønder har meldt seg som mentorar. Ti regionkontaktar er i gang med å matche dei nye bøndene med passande mentorar.

– Det er ein jobb å gjere no med så finne gode mentorar til alle, seier Feten. Alt skal vere klart til dei regionale oppstartssamlingane i januar.

– Vi gler oss til å starte opp eit nytt mentorår med regionale samlingar i januar, seier Feten.

Les meir om Mentorordninga i landbruket og nokre av dei som har vore med på nlr.no/mentor

3 A7 A7317
Ferske gardbrukarer kan ha mange spørsmål. Då kan ein eigen mentor vera god å ha. For Anne Maren Gaustad og Christian Løvås, Stange i Innlandet, har mentor Erik Skaare (til høgre) vore både fagleg støtte og døropnar til større nettverk. (Foto: Morten B. Livenengen)