De fleste er flinke, men alle kan bli bedre, kommenterer Ragnhild Borchsenius, fagkoordinator for grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving. – Særlig er det viktig nå når alt av innsatsfaktorer er blitt så mye dyrere. Det betyr at verdien på grovfôret har gått mye opp, og ikke minst: Klarer du å produsere noen ekstra fôrenheter gjennom å gjøre ting litt mer riktig, er det spesielt verdifullt.

Agronomi, teknikk og strategi

Poenget med NLRs grasvettregler er å utnytte det du har enda bedre. Her er det ikke snakk om stor omlegging av produksjonen, men om å være mer bevisst. Joda, det kan være fornuftig å investere i noen enkle hjelpemidler, men første trinn er å gjøre det du uansett gjør på en så optimal måte som mulig.

Dette handler om så enkle ting som å kjøre ut gjødsel til riktig tid. Sjekke dekktrykket. Notere avlinga, slik at du har et bedre utgangspunkt for neste gjødselplan.

- Grovfôrproduksjonen handler naturlig nok mye om å drive god agronomi, men også om å utnytte teknikken på best mulig måte. Pluss at du må ha en strategi, en plan for å løse oppgavene best mulig under dine forutsetninger, poengterer Ragnhild.

IMG 8359

Hvordan bli bedre

Grasvettreglene er ment som et hjelpemiddel, en huskeliste og et diskusjonsgrunnlag for hvordan du kan forbedre drifta. Og da er det helt naturlig at du kan krysse av for hva som er i orden, og hva som bør forbedres.

Jogeir M. Agjeld, ansvarlig for maskinteknikk og presisjonslandbruk i NLR, og sjøl bonde, forklarer:

- Det handler om å være passelig på hugget, og ha gode rutiner. I fjor hadde jeg en teig med mye ugras, som jeg endelig fikk sprøyta. Det er trivelig å se hvor fin eng der vokser nå. Når kalenderen er full og hverdagen travel, handler det om å prioritere. For egen del tok jeg en runde på grasvettreglene og satte kryss på hvor fornøyd jeg var etter årets slått, og hva jeg mener kan bli bedre. Pluss at jeg noterte noen stikkord. Så har jeg den lappen tilgjengelig som huskeliste til neste slått. Om noen år kan jeg bla meg tilbake og håpe at jeg ser forbedringer. Målet må være flest mulig kryss i ruta for «godt fornøyd». Det er et lite stykke fram dit, men det fint å ha noe å strekke seg etter!

IMG 8310
Jogeir Agjeld, ansvarlig for maskinteknikk og presisjonslandbruk i NLR, og Ragnhild Borchsenius, fagkoordinator for grovfôr, håper sjekklista hjelper bønder i å se hva som funger og hva som kan gjøres bedre i sin grovfôrproduksjon. (Foto: Siri Josefine Mo)
NLR Grasvettreglene

Sammen finner vi gode løsninger for ditt bruk

Krevende tider krever god kunnskap. Med høye priser på gjødsel, maskiner, diesel, plast og mye annet må alt gjøres litt mer rett.

  • Justering av gjødslingsplan
  • Innstilling og bruk av sentrifugalspreder
  • Teig til teig-vurdering
  • Innstilling og bruk av slåmaskin, rive og annen redskap
  • Oppstartråd presisjonslandbruk

Vi er her for deg. Vi har kunnskapen og verktøykassa, og er alltid i nærheten.

JA, JEG VIL VITE MER OM TJENESTER INNEN GROVFÔR OG PRESISJONSLANDBRUK