Funksjonstesting av traktormonterte åker- og tåkesprøyter er obligatorisk, og det er krav om at spredeutstyret må testes hvert tredje år. Det er eier/bruker av spredeutstyret som er ansvarlig for at det er funksjonstestet og har registreringsmerke. Meld deg på i lenka.