Det har nå regna i Agder og det er etterlengta i forhold til den situasjonen vi har stått i. Likevel er dette de fleste steder knapt, og særlig i aust. På Landvik kom det 10. mai 5 mm, mens i Lyngdal kom det 21 mm. De ved kysten som har delgjødsla må eventuelt gjøre resten av delgjødslinga nå før helga. Det er viktig at delgjødsling skjer i samband med nedbør nå, for kommer det ikke regn i nærmeste framtid vil dette ikke gi meravling, og mye gjødsel seint (ved forsinka nedbør) kan gi et problematisk fôr. Særlig i vest vil ei ekstra gjødsling kunne gi avlingsøkning nå, i hvert fall der det ikke har vært synlige tørkeskader. Det er meldt noe regn fredag i vest, og ideelt bør gjødsla spres før helga.

I Aust er det i skrivende stund ikke meldt nevneverdig nedbør, og her er det betydelig større risiko for at tørke vil kunne gi avlingsnedgang. I områder med lite nedbør meldt kan det være mindre aktuelt å utføre siste delgjødsling.

Foreløpig ser det ut som om været fra midten av måneden blir med lite eller ingen nedbør de fleste steder.

En må følge nøye med på mengde nedbør som kommer, for varslene er langt fra eksakte, og en bør treffe beslutning utfra oppdatert værinformasjon.

Gjødselprisene

Prisen på nitrogengjødsel er nå gått ned ca 3000,- per tonn. Det er aktuelt å bruke enten Opti NS eller Opti KAS uten svovel som er litt rimeligere. Fullgjødsla får ny pris fra 1/7. Det er håp om en prisnedgang på fullgjødsla først da. Vi vil følge prisene nøye framover. I statens tilbud i jordbruksforhandlingene ligger det ikke inne at gjødsla skal bli kompensert etter regning, så det vil være viktig å følge prisutviklingen nøye nå framover.