Vi hjelper deg så godt vi kan i disse koronatider!

18.03.2020 (Oppdatert: 19.03.2020) Harald Lein

Kjære medlem og kunde! Koronaviruset og tiltakene som er iverksatt for å minske smitte i befolkningen påvirker oss alle. Vi i NLR Trøndelag har et viktig samfunnsansvar for å sikre dyr og menneskers liv og helse, og bidra til at trønderske bønder kan levere nok trygg mat av god kvalitet til befolkningen

Vi følger derfor situasjonen nøye dag for dag.

For tiden er alle våre rådgivere friske og arbeider med rådgiving, forsøk og utviklingsprosjekter. Noen har litt nedsatt arbeidskapasitet for å passe egne barn som er hjemme fra barnehage eller skole.

Vi har i egen organisasjon innført tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte. Alle fysiske møter og samlinger av NLR Trøndelag med flere deltakere er avlyst, utsatt eller tilpasses nettbasert undervisning/rådgiving.

De fleste av våre ansatte har nå heimekontor, og vi begrenser også reisevirksomheten mest mulig. For helt spesielle oppdrag kan vi besøke gardsbruket, men bare hvis bonde og rådgiver er enig om dette og at det ikke hindres av lokale bestemmelser i kommunen.  

For deg som bonde og medlem betyr det at telefon eller e-post vil være kommunikasjonskanal i tiden framover.

Ta gjerne kontakt med oss som normalt via telefon eller epost. Nærmere kontaktinformasjon finner du under ansattewww.nlr.trondelag.no.

Vi skal hjelpe deg så godt vi kan!

Vennlig hilsen

Harald A.

daglig lederFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.