Råd til bonden om korona-smitte

12.03.2020 (Oppdatert: 12.03.2020)

Landbruksorganisasjonene har i dag i fellesskap utviklet råd til bonden. I korte trekk: Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården

Foto: CDC

Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Bondelaget mf. ber alle om å følge råd fra myndighetene, sørge for god håndhygiene og være ekstra årvåken med generelle smittetiltak på gården. Vi forholder oss til myndighetenes råd og følger utviklingen nøye. Veterinærinstituttet anbefaler inntil videre at personer med påvist koronavirussmitte, av føre-var-hensyn, begrenser sin kontakt med matproduserende dyr.

- Vi tar forholdsregler i landbruket og gjør det vi kan for å unngå smittespredning. Det er viktig at bøndene holder seg friske slik at vi i størst mulig grad kan holde hjulene i gang, stelle dyra og produsere mat til befolkningen, sier Lars Petter Bartnes.

 

Ha beredskapsplan for gården

Det gjøres daglig godt smitteforebyggende arbeid på norske gårder, blant annet med egne smittesluser og regler for hvem som får gå inn til husdyra. Her kan vi si at norske bønder er godt trent, og nå rådes alle til å være enda mer påpasselige.

Landbruksorganisasjonene står samlet om å oppfordre alle bønder til å lage en beredskapsplan for gården. Tenk gjennom hva som vil skje hvis en eller flere av dere på gården blir satt i karantene, eller blir syke og ikke får stelt dyra. I landbruket har vi tradisjon for å stille opp for hverandre, så kontakt naboen og avtal hva dere kan gjøre for hverandre hvis noen blir syke.

Landbruksorganisasjonene er i dialog med Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å få oppdaterte råd og kunnskap rundt koronasmitte. Viruset utgjør ingen fare for dyrehelsen, og norske dyr utgjør ikke en smittekilde for mennesker. Det er ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann, opplyser Mattilsynet. 

 

Har du spørsmål om beredskap på din gård, kontakt en av våre HMS-rådgivere:

HMS-rådgivere i Trøndelag:

Lars Ulvsløkk, Meldal.        Tlf. 970 79 778   lars.ulvslokk@nlr.no

Sigmund Moen Trønsdal    Tlf. 900 46 093   sigmund.moen.tronsdal@nlr.no

Ola Fiskvik, Leinstrand.     Tlf. 911 42 052   ola.fiskvik@nlr.no

Ellen Helstad, Leinstrand   Tlf. 418 54 438   ellen.helstad@nlr.no

Øyvind Røstad, Vanvikan   Tlf. 952 14 902   oyvind.rostad@nlr.no 

Ole Petter Hjelde, Verdal.   Tlf. 958 07 396   ole.petter.hjelde@nlr.no

Per Leif Hjelde, Verdal.       Tlf. 908 40 652   per.leif.hjelde@nlr.no

Per Olav Rian, Overhalla    Tlf. 992 98 451   per.olav.rian@nlr.no

Sandra Rian Asp, Overhalla Tlf.458 63 246   sandra.rian.asp@nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.