NLR Trøndelag utvider nå sitt rådgivningstilbud.

07.10.2020 (Oppdatert: 07.10.2020)

NLR Landbruksadvokatene Trøndelag vil kunne gi medlemmer og kunder tilbud om juridisk rådgivning og advokatbistand.

Sandra Dullum, NLR Landbruksadvokatene Trøndelag Foto: Hilde Stokke

Med en samlet ekspertise innen flere ulike rådgivningsområder, får vi mulighet til å yte en mer helhetlig rådgivningstjeneste på tvers av fagområder. NLR Trøndelag ønsker å være i stadig utvikling, med fokus på at medlemmer og kunder skal få dekket sine behov for rådgivning og bistand gjennom organisasjonen. 

Juridisk rådgiving og advokatbistand vil blant annet omfatte saksområdene fast eiendom, familie- og arverett.

Herunder kommer blant annet saker knyttet til odel, tomtefeste, nabotvister, ekspropriasjon, sameie, ekteskapsrettslige problemstillinger, samboeravtaler, oppgjør etter endt samliv, barnerett, arv, testament, uskifte, fremtidsfullmakt.

Juridisk rådgiving vil også tilbys som en del av våre rådgivningspakker, i samarbeid med våre øvrige rådgivere i NLR-Trøndelag. Her kan nevnes vårt tilbud knyttet til eierskifte av landbrukseiendommer, og erstatning i forbindelse med avståelse av eiendom. 

Som medlem av NLR Trøndelag vil juridisk rådgiving og advokatbistand inngå som en del av medlemstilbudet, og tilbys til medlemspris.

Nærmere informasjon om innholdet i tjenesten og medlemsfordelenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.