Etterspørselen etter lokalproduserte grønnsaker er økende.  REKO-ringer er en markedskanal i sterk vekst, der produsenter og kunder møtes.  Kundene er opptatt av at maten er kortreist, naturlig og ekte.  Med intensiv dyrking kan det også på et mindre areal bli en betydelig salgsavling. NLR Trøndelag er ansvarlig for det faglige innholdet i kurset.  I tillegg vil flere dyrkere dele sine erfaringer med deltakerne.

 

Onsdag 4. mars kl 17-21 på Skjetlein Grønt Kompetansesenter

Grunnleggende om potet- og grønnsaksdyrking.  Jord og gjødsling.  Arter og sorter. Utstyr m.m.

Våre erfaringer med potet- og grønnsaksdyrking på Melhusgården Øvre v/Astrid Sæther og Halfdan Stendahl

 

Onsdag 1. april kl 17-21 på Skjetlein Grønt Kompetansesenter

Forberedelser til våronn.  Stell i vekstsesongen.  Ugraskontroll m.m. v/NLR

Erfaringer etter det første året med Grønt frå Grindal v/Sigurd Vassenden

 

Markvandring på Reppe Søndre – dato etter nærmere avtale

Grønnsaksdyrking og potetproduksjon på Reppe.  Praktiske erfaringer og erfaringsutveksling.

Høsting og lagring.  Markedsføring og salg.

 

Tredje kurskveld – dato etter nærmere avtale - på Skjetlein Grønt Kompetansesenter

Fangvekster og jordforbedring.  Oppsummering av vekstsesongen.  Forberedelser til neste vekstsesong.

Erfaringer fra en dyrker.

 

Kurspris og påmelding:

Kurset koster kr 3.000,- pr deltaker.  Halv pris for deltaker nr. 2 fra samme familie.

Bindende påmelding innen 23. februar.