Fagmøter Åpen Gård på Øya

29.10.2020 (Oppdatert: 29.10.2020) Anders O Eggen

Åpen Gård-komiteen i Melhus arrangerer fagmøter i stedet for årets Åpen Gård. Utover seinhøsten 2020, vinteren og våren 2021, kan du delta på fagmøter, som en litt annerledes Åpen Gård.

FAGMØTE 1: Mandag 02.11.20 KL 19-22
Tema: Generasjonsskifte i Landbruket

 • Gårdsoverdragelse/eierskifte i landbruket ved Per Helge Haugdal, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag
 • Veivalgsrådgiving i landbruket ved Kirsti Haave Myran, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

Påmelding: Melhusbanken

 

FAGMØTE 2: Mandag 25.01.21 kl 19-22
Tema: Skogbruk

Foredragsholdere Morten Lien fra Aktiv Skogbruk og en representant fra Melhus Regnskap

 • Avsetning og bruk av skogfond
 • Tilskudd for investeringer i skog
 • Forventet årlig avkastning fra en veldrevet skog
 • Skog som finansieringskilde og skogbeskatning mtp virksomhetsbegrepet
 • Skogbeskatning ved eierskifte

Påmelding: Melhusbanken

 

FAGMØTE 3: Mandag 01.03.21 kl 19-22
Tema: Karbonbinding, jordfruktbarhet og biokull

 • Jordkarbon – moteriktig klimatiltak eller jordnær og matnyttig agronomi v/Hjalmar Hugdal (Øya vgs)
 • Glimt fra fagtur til Østerrike og Østlandet v/Arnt Ove Løvås (Øya vgs)
 • Praktiske utprøvinger for økt jordfruktbarhet på Østlandet
 • Gårdskomposten – metode og aktuelt utstyr v/Olav Odden (Bergrønningen Storfekompost)
 • Kaffepause med demo av kompostvender, «fermentbryggeri» etc.
 • Relevante tilskuddsordninger v/Melhus kommune
 • Ferske resultater og erfaringer om karbonlagring v/Sissel Hansen (Norsøk)
 • Biokull – vidundermiddel for norsk landbruk eller flopp? v/Adam O`Toole (Nibio)

 

Påmelding: Melhusbanken, tlf: 72 87 80 00 eller e-post: post@melhusbanken.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.