Viktig med brannøvelse!

31.10.2019 (Oppdatert: 31.10.2019) Ellen Helstad, Heidi Rohde

Det ble satt fokus på forebygging da brannøvelsen i en driftsbygning på gården til Erling og Ole Martin Gjønnes på Orkdal ble gjennomført 24.oktober. Målet var å få gjennomført en bred øvelse med mange parter innvolvert, og det er vi fornøyd med gjennomføringa av, sier byggrådgiver Jan Arve Langørgen, NLR Trøndelag.

En traktor tok fyr på forbrettet

Senariet var at en traktor hadde tatt fyr på fôrbrettet og det ble en kraftig røykutvikling. I fjøset er det to personer som er savnet og 200 dyr. Orkdal brann- og redningsvesen var på plass på knappe 15 minutter etter at alarmen gikk, etterfulgt ...av politi og ambulanse. Bannvesenet hadde på ti minutter fått de to savnede personene i sikkerhet, og ca 45 minutter etter at alarmen gikk var dyrene evakuert.

En risikovurdering ble gjort i forkant med tanke på sikkerhet for både dyr og folk underveis.

For å kunne få en bredest mulig vurdering i etterkant, involverte vi flere instanser under øvelsen. I NLR Trøndelag har vi rådgivere på landbruksbygg og på HMS som var med. I tillegg var Gjensidige, sivilforsvar, veterinærer der. Alle hadde en nyttig og samtidig publikumsvennlig øvelse som mål.

Løpende  info til publikum

Ansvarlig sjef for hele øvelsen ga under hele øvelsen informasjon på høyttaler til publikum, som dermed fikk med seg hva som skjedde til enhver tid. Alt som ble sagt gjennom 110 sentralen gikk på høyttaler ut til folket, og en fikk høre kommunikasjon mellom redningsmannskapet.

Vi fikk fram det vi hadde som mål for øvelsen, fokus på et viktig tema, sier vår ansvarlig Jan Arve Langørgen. Han forteller videre at umiddelbart etter øvelsen samlet de ansvarlige seg og konkluderte kort om gjennomføringa. Alle parter gjør nå en grundigere, skriftlig evaluering som blir samlet.

Avklar et oppmøtested på egen gård

  • Viktig å gjennomføre brannøvelse på egen gård, med et fast bestemt oppmøtested, dette vil gi en rask oversikt over hvem som er ute av bygningene.
  • Hold alle rømningsveier ryddige  og framkommelig.

NRK Radio Trøndelag var med oss under hele øvelsen, hør sendingen her: https://radio.nrk.no/program/dktl02020519

Hva kan jeg gjøre for å forebygge faren for brann på min gård?

  1. La fagfolk gjennomføre vedlikehold og kontroll på det elektiske anlegget, og gjennomfør vernerunder med fokus på brannvern 
  2. Ha et brannvarslingsanlegg som varsler tidlig om brann, og gjennomfør funksjonstest på dette hvert år 
  3. Ha tilstrekkelig med slokkeutstyr 
  4. Lag en beredskapsplakat med en oversiktstegning over driftsbygningen og viktige punker, slik at jobben til brannvesenet blir mer effektiv 
  5. Arranger en brannøvelse med alle på gården, slik at alle vet hva de skal gjøre om brann oppstår. Dette er en ypperlig mulighet til å prøveslukke med et gammelt slukkeapparat som skal byttes ut!

 

Tusen takk til alle involverte (se liste nedenfor)  for en vellykket og realistisk øvelse

 

Oppigard Samdrift

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA, Bygg og HMS

Orkdal Brann og redning

Orkdal kommune, Beredskap og kommuneoverlege

Politiet ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor

Ambulanse

Sivilforsvaret, øvingsleder og markørtjeneste

Veterinær

Landbrukets Brannvernkomite

Varig Forsikring Orkla

Grønningen Lyd

Tine SA

Nortura SA

Saniteten

Sør Trøndelag Bondelag

Presse; intern og eksternFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.