Tenk brann før det brenner!

06.11.2019 (Oppdatert: 07.11.2019) Heidi Rohde

En realistisk brannøvelse på Mære Landbruksskole ble tirsdag 5. november en bra visuell framføring og en sterk opplevelse for flere. Scenarioet var brann som startet i et flislager i umiddelbar nærhet av dyrerommet som fylles med røyk. Flere personer, deriblant elever, mistenkes å befinne seg inne i fjøset…

Som ansvarlig driftsleder på din gård bør du sørge for at alle som bor og jobber på gården kjenner beredskapsplanen for din gård. Og alltid ha ryddige åpne rømningsveier, fri for maskiner, utstyr, rundballer, fôr eller andre ting

Fokus på brannforebygging

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag har fokus på brannforebyggende tiltak, og har i samarbeid med flere aktører, deriblant Mære Landbruksskole, arrangert en stor brannøvelse med mange aktuelle aktører til stede.

En øvelse på brann i driftsbygning med alle nødetater har ikke vært gjennomført i distriktet tidligere. Håndtering av dyr er et viktig øvingsmoment for en slik type brann, og øvelsen viste seg å være en nyttig erfaring for mange

Det startet med at gårdbrukeren, i dette tilfelle på Mære Landbruksskole, ringte og meldte en brann. En av de viktigste oppgavene for den som varsler brann, er å holde kontakten med brannmannskapet mens de rykker ut, for å gi mest mulig informasjon om situasjonen før de kommer til stede. Videre bør går den som varsler brannen møte nødetatene når de kommer for å gi dem viktig informasjon. Brannmannskapet med sin erfaring og kompetanse kan også bidra til en viss struktur og riktig prioriteringer for gårdbrukeren i en skremmende og kaotisk situasjon.

Få oversikt over folk, og dyr

Under øvelsen viste det seg at en person manglet, og det var nevnt muligheter for at det kunne være sammenheng mellom brannen og mulig røyking. Hadde han gjemt seg i redsel, var han skadet eller var han kanskje utenfor området? Aksjon for å lete etter denne person ble iverksatt.

Ansvaret var fordelt i forkant av øvelsen på de forskjellige etatene. Røde Kors hadde markører som spilte de involverte i fjøsbrannen, og de hadde under øvelsen ansvar for å ivareta disse menneskene i situasjonen. Sivilforsvaret kom og rigget varmetelt, de hadde ansvar for å ordne med vann fra en bekk i nærheten, og de var med å lette etter den savnede personen.

Første prioritet når brannvesen kommer, er å få oversikt over folk på stedet. Mangler noen? Det å ha avtalt plass for å møtes i tilfelle brann gir raskest mulig oversikt om alle aktuelle personer er under kontroll. På Mære, og på en gård i sin alminnelighet, er dette viktig, da en kanskje ikke vet eksakt hvor gårdens folk er til enhver tid.

Fikk se inne i fjøset på storskjerm

Bjørn Steinar Røvik, brannvesenet Midt IKS, var øvelsesleder, og forteller at øvelsen gikk bra og evakueringa av dyr fungerte bra. Trond Marius Fornes, også fra Midt IKS, var speaker og informerte publikum underveis ved å fortelle hva som foregikk til enhver tid. På en storskjerm kunne publikum følge med på hva som foregikk inne i fjøset. .

Det ble lagt vekt på at øvelsen skulle foregå rolig, stille og kontrollert, noe de lykkes i. Slik trenger det ikke være i en virkelig situasjon. Når flammene slikker oppover bygningene og ting haster, beskjeder ropes og sikkerhet skal i varetas, samtidig som en må yte sitt beste, da går adrenalinet opp og det kan oppleves litt kaotisk i hodet. Nysgjerrige, media og hjelpende kommer kanskje til og må handteres samtidig.

Ansvar for elever og ansatte

Skolen på Mære har ansvaret for mange elever og ansatte til enhver tid, og øvelsen er aktuell og nytt også for dem. I verste fall kan en tenke at mange elever fra internatet i en reell brannsituasjon går til fjøset for å redde ut dyr, med fare for eget liv og helse. Kunnskap og øvelser bidrar med viktig informasjon om dette.

Gjentagende bevisstgjøring hjelper

Rektor på Mære, Rolf Wensbakk, forteller at det var bra og viktig for skolen å få gjennomgått egne rutiner og prosedyrer med tanke på brann. Samtidig er det viktig læring for elevene til å gjøre nødvendige grep for å forebygge brann, og ha tenkt gjennom hvordan en opptrer hvis brann oppstår.

NLRs HMS-rådgivere benytter ofte muligheten til å ta opp brannforebyggende tiltak i møte med gårdbrukerne. Repetering av tema, gir en bevisstgjøring og hever standarden på brannforebyggende tiltak på egen gård, mener HMS-rådgiver Ole Petter Hjelde. Det å gjennomføre brannøvelse i egen heim og eget fjøs er nyttig.

Sterke følelse

Når blålysa er slukket, røyken har lagt seg, adrenalinet normaliseres, og en blir sittende tilbake i røyklukta, kan naturlig nok sterke reaksjoner komme for de involverte i en brann.

I etterkant av en brann forsøker HMS-rådgiverne å ta kontakt med de berørte, mest for å være tilstede, ta en prat, og kanskje informere om mulige bidragsytere som kan hjelpe på forskjellige områder.

Under øvelsen på Mære kom HMS-rådgiver, Per Leif Hjelde, i kontakt med et par gårdbrukere som har opplevd brann på egen gård. Tidligere opplevelser dukker opp og gir ubehag igjen, og realismen i øvelsen ble til et sterkt møte. De gir likevel uttrykk for at det er viktig med øvelse og fokus på brannforebyggende tiltak. Så kan vi håpe at det å overvære en slik "brann" i en kontrollert setting, bidra til å legge noe bak seg og komme seg videre for de som har opplevd brann selv.

Det blir et evalueringsmøte i etterkant av øvelsen for alle involverte, for å samle, dele og lære av erfaringene. Vi takker alle sammen som stilte opp slik at vi fikk kvalitet på øvelsen gjennom mange etater.

Bygningplanleggere ivaretar brannsikkerheten

Når NLRs bygningsrådgivere tegner og planlegger nye driftsbygninger, er fokus på brannforebygging en viktig del. Det lages brannsikkerhetsstrategier hvor beskrivelser av tiltak, brannspredning mellom byggverk, brannbegrensende vegger og brannalarmanlegg med mer, blir der beskrevet slik at det tilfredsstiller gjeldende forskrifter.

Det lages også tegninger av bygningen med merkede rømningsveier, som skal henges opp på et synlig sted. Frie og ryddige rømningsveier er viktig.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.