Jordprøver 2019

13.08.2019 (Oppdatert: 16.08.2019) Sarah Aronsen

Jordprøver er både nyttig informasjon for bonden og en forutsetning for å få produksjonstilskudd. NLR tilbyr hjelp til hele eller deler av prosessen.

Hvorfor ta jordprøver? 

For å sikre at gjødslinga er riktig. Uten å vite hva jorda inneholder, er gjødslingsplanlegging bare kvalifisert gjetning. Dersom jorda f eks har lave verdier av et næringsstoff, vil ikke avlingen bli som planlagt hvis det gjødsles for en normalavling. Jord som over flere år har blitt godt gjødslet med husdyrgjødsel kan ha svært høyt næringsinnhold, slik at det kan være penger å spare på å kutte ut fullgjødsel helt eller delvis. Riktig gjødsling sparer miljøet for unødvendig avrenning, og lommeboka til den som handler inn gjødsla.  

For å planlegge kalking. Kulturplantene er pH-følsomme, og en jord som er for sur kan du gjødsle "i hjel" uten å få ønsket effekt, rett og slett fordi pH er så lav at plantene ikke kan nyttiggjøre seg av næringsstoffene. Jordprøver gir deg svar på hvor mye du bør kalke og hvilken kalk du bør bruke. 

Fordi det lønner seg økonomisk. Manglende jordprøver kan gi avkorting i produksjonstilskuddet. KSL krever gyldig gjødslingsplan med representative jordprøver og skiftekart. 

Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. – 8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold. Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som deltar i og har bestått ringtest for jordanalyser. For jordleie skal det foreligge jordprøver senest 2. året i leieavtalen, ev. 2. året på rad med ett års leiekontrakt.

Forskrift for gjødslingsplanlegging§3, punkt 3


Hvordan ta jordprøver? 

Jordprøver tas på slutten av vekstsesongen etter at avlinga er høstet, eller på våren før jorda gjødsles. Jordprøvene skal vise jordas næringsinnhold, og hvis det nylig er gjødslet kan prøven vise feil verdier.  

Her ligger en video som viser hvordan du tar jordprøver selv: Hvordan ta ut jordprøver? 

 • Finn frem kart, skifteoversikt, blyant/penn, jordbor, bøtte til å blande jorda i og prøveesker. 
 • Nummerer skiftene på kartet 
 • 10 stikk pr skifte blandes i bøtte og stappes i eske. Pass på at det er ren jord (ikke røtter/gress etc) og fyll eska helt opp! Jorda minker i volum når den tørker. 
 • Ideelt: gå diagonalt på jordet og ta prøver med jevn avstand 
 • Men: Viktigst å få med variasjonen i skiftet! Prøvene skal være representative for hele skiftet. 
 • For å unngå forvirring, bruk samme skifte- og prøvenummer. Skifte 1 = prøve 1, skifte 2 = prøve 2 etc. Det er ikke krav til at prøvene må være merket med fortløpende nummer. 
 • Jordprøvene tørkes på en varm og luftig plass før innsending. Hvis de blir stående uten å tørke, vil anaerobe forhold i jorda kunne gjøre prøveresultatene verdiløse. Prøvene kan f eks tørkes i stekeovn (max 60 grader) eller på varmekabler.  
 • Jordprøvene sendes til Eurofins når de er helt tørre. Husk å legge ved signert bestillingsskjema!  
 • Hvis du eller din rådgiver bruker Skifteplan, skriv at kopi av jordprøveresultatene skal sendes til analyse@skifteplan.no. Da vil prøvene kunne lastes direkte inn i Skifteplan når gjødslingsplanlegginga tar til. Se video om hvordan dette gjøres HER 
 • Hvis du bruker Skifteplan Mobil kan jordprøvene koordinatfestes når du tar dem, slik at tilkoblingen er ennå enklere.  
 • Ta vare på kartet med de nummererte skiftene, og behold gjerne en kopi av bestillingsskjemaet. Det kan ta flere uker før prøveresultatene foreligger, og hvilke prøver som er tatt hvor glemmes fortere enn man tror. 

 

Gårdskart finnes på www.gardskart.nibio.no. 

Bestillingsskjema, prislister og annen info finnes på  https://www.eurofins.no/agro-testing/analysetjenester/analyse-av-jord/. 

 

 

Hva kan NLR hjelpe med? 

Vi kan ta prøvene, tørke, sende inn, og vurdere resultatene ved hjelp av jordprøvetolken. Vi ønsker gjerne at gårdbrukerne blir med når vi tar prøver, en kan da se på og diskutere jordas tilstand samtidig med at prøvene blir tatt. Se på det som en eksklusiv markvandring i egen åker/eng! 

Vi kan tørke og sende inn jordprøver som gårdbrukerne selv har tatt, forutsatt at prøvene er merket tydelig og at de følges av et korrekt utfylt bestillingsskjema. Noen kontor har også jordprøvebor som kan lånes/leies, ta kontakt med din rådgiver hvis du trenge å låne bor. 

Fra og med i år faktureres all jordprøvetaking i Trøndelag likt. Prisene er fastsatt av styret.  

NLR Trøndelag 2019 

Normalpris 

Medlemspris 

Jordprøvetaking, pr time 

1400 kr* 

700 kr 

Jordprøvetaking, kjøring til gården 

4,10 kr/km + 700 kr/time 

Gratis 

Tørking og sending av jordprøver 

700 kr/t* 

Gratis 

*Det faktureres normalt minimum èn time pr oppdrag 

En kan regne med omtrent 3-5 prøver pr time under normale forhold. Færre prøver hvis det er store skifter eller skifter som ligger langt fra hverandre, og flere hvis det er små skifter som ligger tett.  

For bestilling av jordprøver, ta kontakt med din rådgiver. De som har meldt seg interesserte tidligere vil bli kontaktet i løpet av høsten for å avtale tidspunkt. 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.